Onze website gebruikt cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Een deel van deze cookies is essentieel voor een goede werking en gebruikerservaring van de onze website. Indien u de cookies uitschakelt zullen sommige delen van de website wellicht niet goed werken. Doorgaan betekent akkoord. Voor meer informatie over het gebruik van cookies op deze website, verwijzen we u graag naar privacyverklaring.

Loading
Kärcher
Kärcher
CarpetPro reiniger RM 764 poeder Classic 62952900 https://www.kaercher.com/nl/professional/reinigings-en-onderhoudsmiddelen/professional/tapijt/CarpetPro-reiniger-rm-764-poeder-classic-62952900.html Krachtige basisreinigingsmiddel CarpetPro Reiniger RM 764 Classic voor sproei-extractie. Voor textiele oppervlakken en stoffen bekleding (ook mengweefsels en volledig synthetische vezels).

CarpetPro reiniger RM 764 poeder Classic

Krachtige basisreinigingsmiddel CarpetPro Reiniger RM 764 Classic voor sproei-extractie. Voor textiele oppervlakken en stoffen bekleding (ook mengweefsels en volledig synthetische vezels).

Bestelnummer: 6.295-290.0
Dealer zoeken:
Specificaties

Technische gegevens

Inhoud van de verpakking (l) 10
Eigenschappen
 • Effectief en grondig reinigingsmiddel voor sproei-extractiereiniging van textielen vloerbedekking en bekleding
 • Verwijdert hardnekkige olie-, vet- en mineraalvlekken
 • Vloeibare formule, voor direct gebruik
 • Zachte reiniging
 • Actieve reiniging bij elke temperatuur
 • Vrij van bleekmiddel
 • Verbetert de vloerhygiëne
 CarpetPro reiniger RM 764 poeder Classic
 CarpetPro reiniger RM 764 poeder Classic
 CarpetPro reiniger RM 764 poeder Classic
Waarschuwingen en veiligheidsaanbevelingen overeenkomstig EU-richtlijnen
Waarschuwingen en veiligheidsaanbevelingen overeenkomstig EU-richtlijnen
 • H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 • P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
 • P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
 • P264 Na het werken met dit product grondig wassen.
 • P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten, contactlenzen verwijderen, indien mogelijk, blijven spoelen.
 • P337 + P313 Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
Compatibele apparaten
Actuele producten
Niet meer leverbare producten
Toepassingen
 • Voorbereiding van de wagen
 • Stoffen oppervlakken