FloorPro Hoogglans kristallisatiemiddel, poeder RM 775, 5kg

Kristallisatiemiddel voor het verbeteren en uitharden van marmer- en terrazzovloeren. Na de kristallisatie heeft de vloer een hoogglansuitstraling, is harder en kan zwaarder worden belast. Vrij van NTA.

Specificaties

Technische gegevens

Verpakkingsgrootte (kg) 5
Verpakkingseenheid 1
pH 1,4
Gewicht (kg) 5
Gewicht incl. verpakking (kg) 5,5
Afmetingen (l x b x h) (mm) 225 x 225 x 213
Eigenschappen
 • Krachtig hoogglans kristallisatiemiddel voor alle kalkrijke stenen vloeren zoals marmer, terazzo, kunststeen
 • Poedervorm
 • Door kristallisatie wordt de vloer harder en kan deze zwaarder worden belast
 • Zorgt voor hoogglans afwerking
 • Het karakter van de steen blijft behouden
 • Maakt oppervlakken gemakkelijker te reinigen (minder vervuiling)
 • Zeer effectief
 • Vloer direct begaanbaar na toepassing
 • NTA-vrij
 FloorPro Hoogglans kristallisatiemiddel, poeder RM 775, 5kg
 FloorPro Hoogglans kristallisatiemiddel, poeder RM 775, 5kg
Waarschuwingen en veiligheidsaanbevelingen overeenkomstig EU-richtlijnen
Waarschuwingen en veiligheidsaanbevelingen overeenkomstig EU-richtlijnen
 • P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
 • H302 + H312 Schadelijk bij inslikken en bij contact met de huid
 • P270 Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.
 • P301 NA INSLIKKEN:
 • P330 De mond spoelen.
 • P302 + P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.
 • P501a De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/ nationale/internationale voorschriften.
Toepassingen
 • Kalkhoudende stenen vloeren