Onze website gebruikt cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Een deel van deze cookies is essentieel voor een goede werking en gebruikerservaring van de onze website. Indien u de cookies uitschakelt zullen sommige delen van de website wellicht niet goed werken. Doorgaan betekent akkoord. Voor meer informatie over het gebruik van cookies op deze website, verwijzen we u graag naar privacyverklaring.

Loading
Kärcher
Kärcher
FloorPro Wischpflege RM 746 62951560 https://www.kaercher.com/nl/professional/reinigings-en-onderhoudsmiddelen/professional/vloeren/onderhoudsreiniger/floorpro-wischpflege-rm-746-62951560.html Reinigingsactieve, neutrale zeepreiniger. Brengt een vuilwerende verzorgende film met antislipwerking aan.

FloorPro Wischpflege RM 746

Reinigingsactieve, neutrale zeepreiniger. Brengt een vuilwerende verzorgende film met antislipwerking aan.

Bestelnummer: 6.295-156.0
Dealer zoeken:
Specificaties

Technische gegevens

Inhoud van de verpakking (l) 10
Eigenschappen
 • Onderhoudsreiniger voor alle waterbestendige harde en elastische vloeren
 • Zorgt voor volumineus, helder en aantrekkelijk schuim
 • Krachtige zeepreiniger
 • Produceert een duurzame, vuilwerende film
 • Antislip
 • Kan eenvoudig worden gepolijst. Zorgt voor hoogglans afwerking.
 • Laagschuimende formule
 • Zachte reiniging
 • Aangenaam frisse geur
 • NTA-vrij
 • Vrij van oplosmiddelen
 FloorPro Wischpflege RM 746
 FloorPro Wischpflege RM 746
Waarschuwingen en veiligheidsaanbevelingen overeenkomstig EU-richtlijnen
Waarschuwingen en veiligheidsaanbevelingen overeenkomstig EU-richtlijnen
 • H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 • P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
 • P264 Na het werken met dit product grondig wassen.
 • P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten, contactlenzen verwijderen, indien mogelijk, blijven spoelen.
 • P337 + P313 Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
Compatibele apparaten
Actuele producten
Niet meer leverbare producten
Toepassingen
 • Vloerreiniging