Onze website gebruikt cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Een deel van deze cookies is essentieel voor een goede werking en gebruikerservaring van de onze website. Indien u de cookies uitschakelt zullen sommige delen van de website wellicht niet goed werken. Doorgaan betekent akkoord. Voor meer informatie over het gebruik van cookies op deze website, verwijzen we u graag naar privacyverklaring.

Loading
Kärcher
Kärcher
FloorPro Spray Cleaner RM 748 62951620 https://www.kaercher.com/nl/professional/reinigings-en-onderhoudsmiddelen/professional/vloeren/tussentijdse-reiniging-en-onderhoud-sproei-reiniger/floorpro-spray-cleaner-rm-748-62951620.html Sproeiemulsie met antislipeigenschappen voor alle gecoate harde oppervlakken. Repareert en frist gecoate vloeren weer op.

FloorPro Spray Cleaner RM 748

Sproeiemulsie met antislipeigenschappen voor alle gecoate harde oppervlakken. Repareert en frist gecoate vloeren weer op.

Bestelnummer: 6.295-162.0
Dealer zoeken:
Specificaties

Technische gegevens

Inhoud van de verpakking (l) 10
Gewicht incl. verpakking (kg) 10,8
Afmetingen (l x b x h) (mm) 230 / 188 / 307
Eigenschappen
 • Sproeiemulsie voor reiniging en onderhoud van harde gecoate oppervlakken
 • Op wasbasis
 • Verwijdert strepen van schoenzolen
 • Antislip
 • Kan worden gepolijst
 • NTA-vrij
 • Vrij van vluchtige organische stoffen
 • Vrij van oplosmiddelen
 FloorPro Spray Cleaner RM 748
 FloorPro Spray Cleaner RM 748
Waarschuwingen en veiligheidsaanbevelingen overeenkomstig EU-richtlijnen
Waarschuwingen en veiligheidsaanbevelingen overeenkomstig EU-richtlijnen
 • H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 • P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
 • P264 Na het werken met dit product grondig wassen.
 • P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten, contactlenzen verwijderen, indien mogelijk, blijven spoelen.
 • P337 + P313 Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
Compatibele apparaten
Actuele producten
Niet meer leverbare producten
Toepassingen
 • Vloercoating