Onze website gebruikt cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Een deel van deze cookies is essentieel voor een goede werking en gebruikerservaring van de onze website. Indien u de cookies uitschakelt zullen sommige delen van de website wellicht niet goed werken. Doorgaan betekent akkoord. Voor meer informatie over het gebruik van cookies op deze website, verwijzen we u graag naar privacyverklaring.

Loading
Kärcher
Kärcher
VehiclePro Aktiv-Schaumwäsche Nano RM 816 Classic 62953220 https://www.kaercher.com/nl/professional/reinigings-en-onderhoudsmiddelen/professional/voertuig/vehiclepro-aktiv-schaumwaesche-nano-rm-816-classic-62953220.html Een actief reinigende borstelshampoo die de waslaag niet aantast, voor borstelreiniging in automatische wasinstallaties. Door de speciale combinatie van actieve stoffen wordt het borstelglijvermogen ondersteund, het voertuigoppervlak ontzien en optimaal voorbereid op de behandeling met glansdroger Nano RM 832. VDA-conform

VehiclePro Aktiv-Schaumwäsche Nano RM 816 Classic

Een actief reinigende borstelshampoo die de waslaag niet aantast, voor borstelreiniging in automatische wasinstallaties. Door de speciale combinatie van actieve stoffen wordt het borstelglijvermogen ondersteund, het voertuigoppervlak ontzien en optimaal voorbereid op de behandeling met glansdroger Nano RM 832. VDA-conform

Bestelnummer: 6.295-322.0
Dealer zoeken:
Specificaties

Technische gegevens

Inhoud van de verpakking (l) 200
Eigenschappen
 • Krachtige borstelshampoo op basis van nano-technologie
 • Verwijdert krachtig vet, olie, emissies en insektenresten
 • Bereidt het oppervlak met speciale nano-deeltjes perfect voor op behandeling met glansdroger NANO RM 832 ASF
 • Hierdoor is het oppervlak al waterafstotend
 • Ondersteunt het glijvermogen van borstels en beschermt zo het voertuigoppervlak
 • Borstels worden aanzienlijk minder snel vuil
 • Is compatibel met was en voorkomt daardoor streepvorming op het gecoate oppervlak
 • VDA-conform
 • Scheidt snel olie/water in de olieafscheider (afscheidingsvriendelijk=asf)
 • Bio-afbreekbare tensides, in overeenstemming met OECD
 • NTA-vrij
 VehiclePro Aktiv-Schaumwäsche Nano RM 816 Classic
 VehiclePro Aktiv-Schaumwäsche Nano RM 816 Classic
 VehiclePro Aktiv-Schaumwäsche Nano RM 816 Classic
Waarschuwingen en veiligheidsaanbevelingen overeenkomstig EU-richtlijnen
Waarschuwingen en veiligheidsaanbevelingen overeenkomstig EU-richtlijnen
 • H315 Veroorzaakt huidirritatie.
 • H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel.
 • P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
 • P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten, contactlenzen verwijderen, indien mogelijk, blijven spoelen.
 • P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
 • P362 + P364 Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.
 • P332 + P313 Bij huidirritatie: een arts raadplegen.
 • P302 + P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.
Compatibele apparaten
Actuele producten
Toepassingen
 • Voor de reiniging van voertuigen
 • Reiniging van bedrijfsvoertuigen
 • Voertuigen