Onze website gebruikt cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Een deel van deze cookies is essentieel voor een goede werking en gebruikerservaring van de onze website. Indien u de cookies uitschakelt zullen sommige delen van de website wellicht niet goed werken. Doorgaan betekent akkoord. Voor meer informatie over het gebruik van cookies op deze website, verwijzen we u graag naar privacyverklaring.

Loading
Kärcher
Kärcher
CarpetPro reiniger iCapsol RM 768 62955620 https://www.kaercher.com/nl/professional/reinigings-en-onderhoudsmiddelen/reinigungsmittel-professional/tapijt/CarpetPro-reiniger-icapsol-rm-768-62955620.html CarpetPro reiniger iCapsol RM 768 voor de tussentijdse reiniging. Droogschuim met Encapsulation-technologie: Vuil wordt ingekapseld en bij de volgende onderhoudsreiniging opgezogen.

CarpetPro reiniger iCapsol RM 768

CarpetPro reiniger iCapsol RM 768 voor de tussentijdse reiniging. Droogschuim met Encapsulation-technologie: Vuil wordt ingekapseld en bij de volgende onderhoudsreiniging opgezogen.

Bestelnummer: 6.295-562.0
Dealer zoeken:
Specificaties

Technische gegevens

Inhoud van de verpakking (l) 10
Eigenschappen
 • Zeer korte droogtijd (slechts 20-120 minuten).
 • iCapsol-technologie: spoelen is niet nodig dus oppervlakken zijn snel weer droog
 • Zorgt voor volumineus, helder en aantrekkelijk schuim
 • Bijzonder geschikt voor tapijtreinigers met een borstel- of padsysteem
 • Zachte reiniging
 • Vrij van bleekmiddel
 • Aangenaam frisse geur
 CarpetPro reiniger iCapsol RM 768
 CarpetPro reiniger iCapsol RM 768
 CarpetPro reiniger iCapsol RM 768
Waarschuwingen en veiligheidsaanbevelingen overeenkomstig EU-richtlijnen
Waarschuwingen en veiligheidsaanbevelingen overeenkomstig EU-richtlijnen
 • H315 Veroorzaakt huidirritatie.
 • H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 • P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
 • P264 Na het werken met dit product grondig wassen.
 • P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten, contactlenzen verwijderen, indien mogelijk, blijven spoelen.
 • P332 + P313 Bij huidirritatie: een arts raadplegen.
 • P337 + P313 Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
 • P302 + P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.
Compatibele apparaten
Actuele producten
Toepassingen
 • Stoffen oppervlakken