hvordan koble opp høytrykkspistolen?

Før første oppstart må høytrykkspistolen kobles sammen med høytrykkspyleren. Dette gjelder kun Full Control Plus modeller. 

Koble pistol med maskin FC PLus

Slik gjør du:

1. Start med å sette støpselet i stikkontakten.

2. Fest multijet til pistolen. Gul stripe i flukt fra pistol til multijet.

3. Ta frem høytrykkspistolen, og hold + og - knappene inne samtidig helt til symbolet for signalstyrke blinker komplett.

4. Hvis sammenkoblingen ble vellykket, vises nå alle seks trykktrinn i displayet.

5. Gjenta prosessen fra start om tilkoblingen ikke er vellykket.