Vår nettside bruker cookies

 

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler (cookies) for å forbedre brukeropplevelsen, og noen er avgjørende for at deler av nettstedet skal fungere riktig. Du kan slette og blokkere alle informasjonskapsler fra dette nettstedet, men deler av nettstedet vil da ikke fungere optimalt. Ved å klikke på «Ok - Jeg godtar», samtykker du i bruken av slike cookies. Du kan finne mer informasjon om hvordan vi bruker cookies i vår personvernerklæring.

Felgrens 3-i-1 500 ml

For effektiv men skånsom fjerning av bremsestøv, vintertilskitning og veistøv o.l. fra stål-og lettmetallfelger. Fargeendring indikerer virkningstid. Enkel i bruk pga effektiv gelkonsistens.

Artikkelnummer: 6.295-887.0
Finn nærmeste forhandler:

Produkter uten pris og kjøpsknapp er ikke tilgjengelig i vår nettbutikk, og dessverre ikke mulig å handle direkte av oss. Våre forhandlere har også et stort utvalg av våre produkter. 

Trenger du hjelp?

Spesifikasjoner

Teknisk data

Beholderstørrelse (ml) 500
Forpakning 8
Vekt inkl. emballasje (kg) 0,6
Produkt
 • Rengjøring av stål og lette metallfelger med struktur
 • Fjerner bremsestøv, dekkslitasje, saltavleiringer, snø og slaps.
 • Drøy i bruk grunnet intensiv reaksjon mot smuss
 • Effektiv
 • Skånsom virkning
 • Intelligent fargeendring fra hvit til rød signaliserer enden på kontakttiden
 • Nedbrytbar i henhold til OECD
 • pH-verdi i konsentratet er ca. 9
 • Klar til bruk
 Felgrens 3-i-1 500 ml
 Felgrens 3-i-1 500 ml
Advarsler og sikkerhetsanbefalinger
Advarsler og sikkerhetsanbefalinger i henhold til EU-direktiver
 • H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
 • P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
 • P261 Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
 • P280 This phrase is currently not available
 • P272 Tilsølte arbeidsklær må ikke fjernes fra arbeidsplassen.
 • P363 Tilsølte klær må vaskes før de brukes på nytt.
 • P333 + P313 Ved hudirritasjon eller utslett: Søk legehjelp.
 • P501a Innholdet / emballasjen skal avhendes i henhold til de lokale / regionale / nasjonale / internasjonale forskrifter.
Kompatible maskiner
Nåværende produktsortiment
Utgåtte produkter
Bruksområder
 • Hjul