Vår nettside bruker cookies

 

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler (cookies) for å forbedre brukeropplevelsen, og noen er avgjørende for at deler av nettstedet skal fungere riktig. Du kan slette og blokkere alle informasjonskapsler fra dette nettstedet, men deler av nettstedet vil da ikke fungere optimalt. Ved å klikke på «Ok - Jeg godtar», samtykker du i bruken av slike cookies. Du kan finne mer informasjon om hvordan vi bruker cookies i vår personvernerklæring.

Loading

Produktansvar

Miljøhensyn har i mange år vært en avgjørende del av produktutviklingen i Kärcher. Derfor er produktrelatert miljøvern en viktig del av vår systematiske miljøstyring. Det er ikke bare produksjonen og bruken av produktene våre som skal være miljøvennlig, men også selve maskinene. Det er grunnen til at Kärcher stiller strenge krav til at produktene, systemene og tjenestene skal ha en utforming som er forenlig med miljøhensyn. Vi stiller selv svært strenge krav til maskinene våre, men også kundene og lovgiverne stiller stadig strengere krav til oss og produktene våre.

LieferketteProdukte_head.jpg

Sertifiserte planter - verden over

ISO 14001 er en globalt anerkjent standard for miljøledelse. Gjennom samsvar med standarden, bør definerte mål i forhold til selskapets miljøinnsats oppnås, med prosesser som kontinuerlig forbedres.

ISO 14001 sertifisering i Kärcher

[1] USA:              Camas, Chandler, Englewood
[2] Mexico:         Monterrey
[3] Brazil:           Vinhedo
[4] Germany:     Winnenden, Schwaikheim, Illingen, Gissigheim, Obersontheim,

                           LZ Obersontheim, Bühlertal, Duisburg (WOMA), Waldstetten (Ringler)
[5] Italy:             Quistello, Montereale Valcellina, Volpiano, Reggio Emilia
[6] China:            Changshu

 

 

ISO-14001 Map

Energieffektivitet signert og forseglet

Kärcher tilbyr sine kunder maskiner som kan rengjøre samtidig som de sparer energi og ressurser. De gjennomgår grundige tester i våre laboratorier. Med eco!efficiency produktserien for profesjonelle aktører, har vi utviklet et spesielt miljøvennlig og svært effektivt spekter av produkter.

 

Forut for sin tid

Ansvarlig bruk av verdifulle ressurser som vann og energi er en prioritet hos Kärcher. Dette er grunnen til at våre produkter for mange år siden, allerede oppfylte miljøkravene som EU skyldes å håndheve i 2017. Fra september 2014 kunne støvsugerne i EU ikke overskride en inngangseffekt på 1600 watt. I 2017 vil denne verdien bli ytterligere redusert til 900 watt. Da de ble introdusert på markedet i 2013, hadde våre eco!efficiency støvsugere allerede en inngangseffekt på bare 750 watt. Dermed forbrukes 40 prosent mindre energi.

ErP-Labor_kl.jpg

Laboratorietesting

For å sikre pålitelig ønskede verdier for tørrstøvsugere til husholdningen og det profesjonelle markedet i det lange løp, har Kärcher Tyskland etablert sitt egen ErP laboratorium (ERP = Energirelatert Produkt) for tørrstøvsugere. På laboratoriet er ikke bare energibruken under rengjøring målt i støvutslipp, men mengden av støvpartikler som slippes ut i luften fra maskinen er også under gransking.

Støyforurensning

Støyutslipp er også et viktig aspekt som vi inkluderer i utviklingen av våre produkter helt fra begynnelsen. Derfor er en reduksjon på 10 dB (A) allerede oppfattet av operatører som en 50 prosent reduksjon i støynivået. På grunn av dette er våre støvsugere ideelle for lengre arbeidsperioder og støysensitive områder som hoteller, sykehjem eller sykehus.


Scheuersaugmaschine.jpg

En rekke gulvvaskemaskiner er utstyrt med spesielt energieffektive eco!effienciy-modus. Disse maskinene rengjør med en lavere blåsekraft, redusert rengjøringsmiddelforbruk og har lavere børstehastighet. Opp til 50 prosent kan spares på energi og vann og gir imponerende vaskeresultat ved å trykke på en knapp.


VC6_Sauger

Støvsugerens test av "Power Saving Initiative" kampanjen i november 2014 bekreftet at Kärcher VC 6 Premium gir et bidrag til klimavern. Ettersom maskinen med lavest effekt i testen oppnår den høyeste ratingen i fem av ni kategorier, råder den over fem andre merker / modeller med wattstyrker på opp til 1000 watt.


HDS

European Association EUnited Rens har sertifisert brennerne for Kärchers varmtvannsvaskere som effektive og miljøvennlige. Den høye effektiviteten og lave sot- og karbonmonoksidutslippene var avgjørende for sertifiseringen i 2015.

Plast - Kvalitet og resirkulering

I flere år har Kärcher delvis erstattet stål i sine rengjøringsmaskiner med høykvalitetsplast. Polypropylen (PP) er mer fleksible og tilbyr mer designfleksibilitet enn stål, og har fortsatt en høy kjemisk resistens og er egnet for kontinuerlig bruk utendørs.

 

Overholdelse av regler

Plastdeler som er produsert i vårt eget produksjonsanlegg og kjøpt fra eksterne leverandører, blir regelmessig kontrollert for defekte materialer. EUs regelverk RoHS (Restriction of Hazardous Substances) og REACH (kjemikalieregelverket REACH) er autoritative for nettopp dette. RoHS-direktivet er utformet for å redusere farlige stoffer i elektronisk avfall, som tungmetaller i plast. REACH utfører en risikovurdering av kjemikalier.

Granulat

Frivillig engasjement

Som en pioner har Kärcher gått langt utover de fastsatte grenseverdiene for etterlevelse. Selskapet søker å helt unngå potensielt farlige stoffer. "Hvis vi for eksempel som med plastkabler, ikke kan dispensere helt med myknere, ser vi etter alternativer selv om de er dyre" forklarer Axel Leschtar, ekspert for Environmental Management, om Kärchers tilnærming.

Resirkulering av plastavfall

I 2013 begynte Kärcher også å utvikle en prosedyre hvor de defekte delene som frafaller i produksjon av plast kan gjenbrukes i vårt eget produksjonsanlegg. "For to år har vi omfattende testet mulighetene for plastgjenvinning i laboratorietester, med stor suksess" sier fabrikksjef Carsten Schlenker stolt i Winnenden.

Økologisk bærekraftig produksjon

Den høye kvaliteten som oppnås på denne måten kan enkelt behandles på nytt i en sprøytestøpemaskin, f.eks for chassis eller andre maskindeler for høytrykksvaskere. "Så vi ikke bare beskytter miljøet på en bærekraftig måte, men også reduseret kostnadene i forhold til innkjøp" sier Carsten Schlenker og oppsummerer fordelene.


Plastikrecycling_1.jpg

 

De defekte delene er behandlet i granulat av en tjenesteleverandør.


Plastikrecycling_2.jpg

 

Resirkulert plast (mørk farge) blir gjenbrukt som granulat i produksjon.


Plastikrecycling_3.jpg

 

På denne måten blir nye produktdeler fremstilt av resirkulert materiale .

Målet vårt. En kontinuerlig forbedring av miljøvennligheten.

Hver nye generasjon av Kärchers rengjøringsmaskiner skal være mer effektiv og miljøvennlig enn den foregående. Dette målet er basert på to hovedargumenter. På den ene siden representerer miljøvennlige produkter den beste muligheten til å redusere miljøpåvirkningen som følge av virksomheten vår. På den annen side er miljøvennlige maskiner som oftest også økonomiske.


Miljøvern i produktutviklingsprosessen

I bestrebelsene på å være bærekraftige, er veien målet. Kärcher har jobbet for bærekraft på en eksemplarisk måte i flere tiår. I utviklingen av nye produkter er «livssyklustenking» rettesnoren for Kärcher. Det innebærer at hele produktlivssyklusen tas med i betraktning, helt fra planleggingsstadiet. Alle faser av produktlevetiden analyseres med henblikk på miljømessige aspekter allerede under utviklingen, og optimaliseres i størst mulig grad for å minske påvirkningen av miljøet.

Utvinning av råmaterialer

Produktene våre fremstilles av råmaterialer av høy kvalitet. Gode materialer forlenger Kärcher-rengjøringsmaskinens levetid betydelig, og bidrar dermed til å skåne miljøet.

Fremstilling av deler

Vi samarbeider nært med leverandørene våre i miljøanliggender. Vi legger stor vekt på miljøstyring, og på å unngå skadelige stoffer.

Produksjon

Produksjonsprosessene har allerede liten innvirkning på miljøet. Vi har imidlertid forpliktet oss til kontinuerlig forbedring, og gjennom bruk av nye prosesser prøver vi å påvirke miljøet i enda mindre grad. Eksempler på slike prosesser er varmegjenvinning, vannresirkulering og solenergi.

Distribusjon

Der det er mulig, benytter vi miljøvennlig transport, for eksempel jernbane, til forsendelse av maskinene våre. Av logistikkgrunner foregår imidlertid fortsatt mesteparten av distribusjonen ved hjelp av lastebiler.

Bruk

Også egenskapene til Kärcher-produktene forbedres kontinuerlig. Innovative løsninger gir redusert forbruk av vann og energi, samt mindre støv og støy.

Reparasjon

Allerede i designfasen tas det hensyn til at produktet skal være reparasjonsvennlig. Servicesenteret vårt i Gissigheim sørger for kyndig reparasjon over hele verden.

Gjenvinning og avhending

Siden 2005 har Kärcher tatt imot brukte maskiner kostnadsfritt i tråd med europeisk lovgivning. Enkel demontering og valg av egnede materialer gir en høy gjenvinningsgrad for gamle maskiner. Kärchers rengjøringsmaskiner er vanligvis opptil 90 prosent gjenvinnbare.

Produktsamsvar

Det stilles stadig strengere juridiske og kundespesifikke krav til Kärcher-produkter over hele verden. Derfor overholder vi systematisk alle juridiske og kundespesifikke krav i utviklingen av nye produkter.

  • Miljøkrav i kravspesifikasjonen: For oss er miljøkrav en integrert del av kravspesifikasjonen. I en såkalt miljøsjekkliste tester vi ut hvordan maskinene våre kan gjøres enda mer miljøvennlige.
  • Miljøkrav i leverandørkjeden: Det stilles stadig strengere juridiske krav til Kärcher-produkter over hele verden. For å kunne videreformidle disse kravene på en systematisk måte til leverandørene våre, har vi innført våre egne Kärcher-standarder for miljøvennlig produktutforming.

Eksempler på beste praksis for miljøvern integrert i Kärcher-produkter

Det er svært viktig for oss å integrere miljøvern i produktene våre. Dette gjør vi både fordi interessentene har store forventninger til maskinene våre, som vi gjerne vil innfri, og fordi vi ønsker å være ledende innen miljøhensyn. Det innebærer at vi sørger for at produktene våre er energi- og ressurseffektive, og at vi holder maskinenes miljøpåvirkning på et minimum. Disse to grunnene får oss hele tiden på rett vei til å videreutvikle og forbedre produktene våre med tanke på miljøet.

Våre eco!-serier

Produktseriene eco!ogic og eco!efficiency er fremragende eksempler på vellykket og helhetlig miljøvern integrert i produktene våre. De har en rekke miljøvennlige produktegenskaper.

REACH Kandidatliste

Vi oppfyller vår plikt ved å gi opplysninger i samsvar med §33. Etter utgivelsen av den første kandidatlisten 28. oktober 2008, kontaktet vi våre leverandører for å få den nødvendige informasjonen.

Noen av stoffene nevnt i kandidatlisten gir stor grunn til bekymring (SVHC), og blir brukt til ulike formål. Hovedsakelig blir det brukt som mykner (DEHP) for plastartikler, som kan finnes i produktene vi leverer, som f.eks. elektriske kabler, slanger, hjul, håndtak og lignende deler og komponenter. Stoffene utgjør ingen risiko for helse og miljø når det brukes riktig og i samsvar med lovens bestemmelser. Men for å forutse mulige fremtidige forbud, er vi nå i ferd med å erstatte disse stoffene så langt det er teknisk mulig.

Vi kan allerede bekrefte at Kärchers rengjøringsmidler ikke inneholder noen av stoffene nevnt i den gjeldende versjonen av kandidatlisten. Skulle du trenge ytterligere informasjon, vennligst ta kontakt med oss.

ErP – økodesignforordningen

For informasjon om EU-forordning 666/2013 vedrørende miljøvennlig utforming av støvsugere, vedlegg 1, punkt 2(b) om hvilken informasjon produsentene skal fremlegge, kan du kontakte den ansvarlige Kärcher-servicepartneren.

EUs energimerking av støvsugere.

Det Kärcher allerede i lang tid har bevist med sine støvsugere, har nå blitt europeisk lov: rengjør effektivt med lavere effekt. EUs krav om energimerking, som trådte i kraft 1. september 2014, innførte en øvre effektgrense på 1600 W for tørrstøvsugere koblet til strømnettet. Alle apparater som selges i Europa, må være utstyrt med EUs energimerke.

> Du finner mer informasjon her.