Samfunnsansvar og bærekraft

Kärcher er meget bevisst på sitt samfunnsansvar, og bærekraft er både en viktig del av Kärchers retningslinjer, og en del av vårt daglige arbeid. Bærekraftig utvikling spiller en nøkkelrolle i utviklingen av nye produkter, valg av produksjonsteknologi og samarbeidet med våre leverandører. På de følgende sidene kan du lese mer om hva dette betyr i praksis og hvilke fremskriftt som gjøres.

Rengjøring av minnesmerket Hermannsdenkmal

Be the difference - Utgjør forskjellen

Bærekraftig utvikling med mennesker i fokus er sentralt i alle våre aktiviteter. Vi ønsker å fremme verdier for våre kunder, våre ansatte og selskapet. Bakgrunnen er vår åpenbare forpliktelse til samfunnsansvar og vårt ansvar som medborgere. Vi tar dette ansvaret meget seriøst på alle områder i selskapet. På den ene siden gjør vi det gjennom vellykkede produkter og et ærlig og pålitelig partnerskap med våre kunder, ansatte og leverandører. På den andre siden ved å skape attraktive arbeidsplasser, redusere det økologiske avtrykket til forretningsaktivitetene våre og utnytte ressursene effektivt.

Basert på vårt brand claim har vi myntet mottoet "be the difference", eller "utgjør forskjellen" for vår kommunikasjon om bærekraft. Dette fordi vi ønsker utgjøre en forskjell - og bli målestokken i vår bransje innen 2020.

Kärcher makes the Difference