Vårt arbeid med bærekraft - Vi tar ansvar

Bærekraft har dype røtter i Kärcher, og har hatt stor betydning for driften helt siden det familieeide selskapet ble grunnlagt for mer enn 80 år siden. Dette er grunnen til at vi i dag, i likhet med tidligere, ønsker å ta ansvar for miljøet, våre produkter, forsyningskjeden, selskapet, samfunnet og våre ansatte. Med bærekraftsprogrammet "Sustainability Excellence" har vi satt oss som mål å drive frem alle punkter i vår bærekraftsstrategi innen 2020.

 

Bærekraftig - helt fra begynnelsen

 

Å tenke bærekraft og handle bærekraftig går langt tilbake i Kärcher. For Alfred Kärcher selv var miljøvern og de ansattes trivsel saker som sto hans hjerte nær. Da selskapet i dets spede begynnelse flyttet til Winnenden i 1929, produserte Alfred Kärcher sitt eget renseanlegg på bedriftens område. I 1940 grunnla han stiftelsen Alfred Kärcher for ansatte i nød. Fra 1943 til 1948 produserte de leker som de ansatte kunne gi i julegaver til barna sine. Dette ble etterfulgt av mange andre milepæler.

Selv mer enn 80 år etter at Kärcher ble grunnlagt, har bærekraft fremdeles dype røtter i virksomheten. Vi har satt oss et klart mål for vårt arbeid med bærekraft. Vi vil bli bransjemålestokken i renholdsmarkedet innen bærekraft, og våre kunder skal være både bevisste og tilfredse med arbeidet vi legger ned på dette området.

For å faktisk kunne implementere denne visjonen innen 2020, har Kärcher Group satt strategiske bærekraftsmål. Med utgangspunkt i resultatene fra en interessentundersøkelse ble bærekraftprogrammet "Sustainability Excellence" godkjent i 2014 for påfølgende år. Programmet omfatter 14 overordnede mål for hele konsernet, som er delt inn i seks handlingsområder og er rettet mot prinsippene i FNs Global Compact, som vi signerte i 2011.

Alfred und Irene Kärcher

Handlingsområder i vår Bærekraftstrategi

Priser, initiativer og samarbeid