Brandenburger Tor – Berlin, Tyskland

Brandenburg Gate

Brandenburger Tor tilbake i sin opprinnelige glans

Kärcher utførte rengjøringsarbeider på Brandenburger Tor under faglig tilsyn av sjefskonservator Thomas Schubert.

Symbolet på den tyske gjenforeningen har blitt renovert flere ganger opp gjennom sin over 200 år lange historie. Den første renoveringen fant sted 1804, bare 13 år etter at den var oppført. Byporten ble bygd opp igjen i årene 1956 til 1958, og ble fullstendig restaurert av steinhuggere etter de alvorlige skadene den hadde blitt påført under andre verdenskrig.

Det var flere ulike problemer som måtte løses i forbindelse med rengjøringen av Brandenburger Tor. Foruten normal overflatesmuss nevnte Thomas Schubert særlig graffiti og svarte avleiringer, som hadde satt seg dypt. Den doriske frisen på østsiden av porten var også kraftig tilgriset av fugleskitt.

Graffiti ble funnet på alle deler av monumentet, men særlig på takområdet og passasjene.

Skadelige stoffer i luften er en av hovedårsakene til tilsmussingen, der et høyt innhold av SO2 og støv i Berlin-luften spiller en betydelig og uheldig rolle.

Før rengjøringsarbeidet begynte, ble det gjennomført en rekke tester for å finne frem til den mest formålstjenlige rengjøringsteknologien i hvert enkelt tilfelle. Ulike metoder, herunder damprengjøring, våtblåsing og sandblåsing, ble testet med ulike blåsemidler. Til slutt falt valget på en svært skånsom fremgangsmåte: rengjøring med rent vann ved et trykk på 50 bar og en temperatur på 90 °C. Det ble ikke benyttet kjemikalier i det hele tatt.

Ved å velge denne skånsomme rengjøringsmetoden kunne man bevare den naturlige patinaen på Brandenburger Tor, og det historiske monumentets karakter ble beholdt.

Rengjøringen begynte i begynnelsen av mai 1990. De skitne overflatene ble først dynket med vann. Etter en kort virketid ble overflaten rengjort innenfor de aktuelle parameterne ved hjelp av en flat stråle. Rengjøringsarbeidet ble fullført i begynnelsen av september 1990.