Chungju-magasinet – Chungju, Sør-Korea

Chungju Dam

Kreativt rengjøringsprosjekt på Chungju-demningsmuren i Sør-Korea

I oktober 2012 fikk et stort publikum se hvor kreativ man kan være med høytrykksvaskere fra Kärcher. Sammen med et tysk-koreansk team av Kärcher-medarbeidere, industriklatrere og landmålere skapte kunstneren Klaus Dauven kunstverket «Horang-ee» (tiger) på Chungju-demningsmuren.

Chungju-magasinet cirka 100 kilometer sør for Seoul er det største vannmagasinet i Sør-Korea. Med en kapasitet på 2,7 milliarder kubikkmeter har magasinet forsynt hovedstaden og regionen med drikkevann siden 1985. I tillegg produserer anlegget energi og beskytter mot oversvømmelse.

Nå har demningen også fått en ny rolle som gigantisk lerret. Kunstverket «Horang-ee» viser en tiger, som ble tegnet i smusset på den 447 meter lange og 98 meter høye demmingsmuren, ved hjelp av Kärcher høytrykksvaskere. For å overføre kunstnernes utkast fra et liggende A3-format til demningsmuren, ble det digitalisert og projisert på muren ved hjelp av laserteknologi. Til sammen ble det beregnet over 1300 målepunkter, som ble merket av på demningsmuren med gul modellerleire og deretter bundet sammen av Klaus Dauven. Således ble tegningens konturer skapt etter prinsippet «tegne etter tall».

De mange utspringene i muren utgjorde en utfordring, siden arbeidsflaten var ujevn. Ettersom ulike deler av muren i tillegg var tilsmusset i ulik grad, måtte kunstverket plasseres svært nøyaktig. For å komme til alle steder firte kunstneren og industriklatrere seg ned fra murkronen. Det var i hovedsak organisk smuss i form av alger, lav og mose som måtte fjernes fra muren – en jobb som kunne utføres uten bruk av kjemikalier.

Chungju Dam
Chungju Dam
Chungju Dam