Euromast – Rotterdam, Nederland

Euromast

Kärcher rengjør Euromast i Rotterdam

Euromast har vært et landemerke i den nederlandske havnebyen Rotterdam i mer enn 50 år. Det kjente utkikkstårnet er utsatt for ekstreme værforhold samt skadelig luftforurensning grunn av den store trafikken i området. Tårnets 50-årsjubileum i 2010 var en perfekt anledning for Kärcher til å rengjøre denne kjempen som et ledd i sin kultursponsing.

Euromast består av forskjellige materialer, som reagerer ulikt både på smuss og rengjøring. Tester som ble gjennomført innledningsvis, gjorde det snart klart at det gjenstridige smusset ikke kunne motstå varmt vann under høyt trykk. Den øvre delen, bestående av jern behandlet med industrilakk, og den nedre delen av betong, var derfor forholdsvis enkle å rengjøre på denne måten.

De overhengende delene var imidlertid kraftig angrepet av røyk fra tidligere tiders dieselovner. Som følge av svovelens kjemiske reaksjon med betongen hadde det over lang tid dannet seg et hardt smussbelegg. Fire varmtvannsvaskere med en gjennomstrømningsmengde på 1000 liter vann i timen, et trykk på 200 bar og en temperatur på 75 °C ble tatt i bruk på Euromast. Kärcher plasserte høytrykksvaskerne på det midtre nivået, i samme høyde som restauranten og utsiktsplattformen. Vann og strøm ble tilført dette punktet, slik at den gigantiske konstruksjonen kunne rengjøres ovenfra og ned derfra. Til sammen ble det brukt 500 meter med høytrykksslange for å gjennomføre prosjektet.

Takket være den riktige kombinasjonen av skånsomme rengjøringsmetoder, vanntrykk og temperatur oppnådde man et varig rengjøringsresultat uten å tilsette kjemikalier.