Kolonnadene – Vatikanbyen, Vatikanstaten

Colonnades

Fornyet glans

I september 1999 presenterte rengjøringsmaskinprodusenten Kärcher offisielt de rengjorte Bernini-kolonnadene for Vatikanet. Prosjektet varte i rundt 10 måneder. Dette var første gang en ny blåsemetode ble tatt i bruk i så stor skala. Den gjorde det mulig å gjennomføre Kärchers hittil mest omfattende rengjøringsprosjekt (284 travertinsøyler og 88 pilastere med et rengjøringsareal på mer enn 25 000 m²) innenfor et økonomisk forsvarlig tidsrom, uten å måtte senke kravene til restaureringen.

Blåsemetoden er usedvanlig fleksibel, og alle rengjøringsfaktorer (blåsemiddel, vann, damp, trykk og temperatur) kan varieres i tilnærmet ubegrenset grad. Dermed kan man behandle alle fasadeoverflater og fjerne alle typer smuss, og samtidig oppnå en høy overflatedekning.

Med rengjøringen av kolonnadene ville Kärcher bidra til bevaringen av denne historiske konstruksjonen i Roma, og samtidig sette kompetansen sin på prøve nok gang, ved å mestre en så krevende rengjøringsoppgave.

Kärcher ga de 284 søylene og 88 pilasterne i Bernini-kolonnadene på Petersplassen en grundig og skånsom rengjøring. Her kan du se de rengjorte søylene.

Colonnades
Colonnades
Colonnades