Løgnerbroen – Sibiu, Romania

Liar's Bridge

Restaurering av Løgnerbroen i Sibiu

I oktober 2006 rengjorde Kärcher Løgnerbroen i den rumenske byen Sibiu, som ble utnevnt til «Europeisk kulturhovedstad» året etter. Arbeidet ble utført i nært samarbeid med konservatorer, vedlikeholdere av minnesmerker og vitenskapsfolk. Det ble lagt spesiell vekt på å bevare de opprinnelige materialene.

Byggverket, som ble oppført i 1859, var den første støpejernsbroen i Sørøst-Europa. Den er svært populær i Romania. På folkemunne kalles den «Løgnerbroen», fordi det heter seg at den vil kollapse så snart en løgner forsøker å krysse den. Konstruksjonen midt i middelalderbyen har et spenn på 10,5 meter. Foruten støpejern består den av murverk samt et fundament av sandsteinkvadere. Gesimsformede sandsteindragere overfører brobuens reaksjonskraft til teglsteinsmuren like under.

Som en del av restaureringsarbeidet ble den gamle muren og natursteinen først skrubbet. Steinen var forurenset av flere centimeter tykke smusslag, avskalling og skorpedannelse. Løst smuss ble blåst av ved et lavt trykk mellom 2 og 3 bar ved hjelp av en Kärcher GS høytrykkspistol, og noen gjenstridige lag ble slitt bort og tynnet ut. Aluminiumsilikat ble benyttet som blåsemiddel. Belegg på støpejernsdelen av broen ble fjernet med en Kärcher tørrisblåser. Fordelen med denne renoveringsmetoden er at den er syrefri og praktisk talt uten slipevirkning. Slik kunne man for første gang fjerne de mange gamle lagene skånsomt uten å ødelegge den såkalte støpehuden på jernoverflaten, som gir naturlig beskyttelse mot rust.