Matsudagawa-magasinet – Ashikaga, Japan

Matsudagawa Dam

Forgjengelig kunst på japansk demning

Sommeren 2008 bidro Kärcher for andre gang til å skape et kunstverk – denne gangen i Japan. I samarbeid med kunstneren Klaus Dauven ble det laget en flott tegning på Matsudagawa-demningen nær byen Ashikaga, ved hjelp av høytrykksvaskere.

Demningsmuren er 228 meter lang og opptil 56 meter høy, og det ble arbeidet frem blomstermotiver i det 12 år gamle smusslaget ved hjelp av en vannstråle. De fem blomstene – «Hanazakari» – kan ses i kontrasten mellom den behandlede og ubehandlede overflaten. De vil være synlige på demningsmuren i rundt fem år, til det har grodd frem så mye alger, mose og lav igjen, at det ikke lenger vil være noen synlig forskjell mellom den en gang rene og den permanent skitne overflaten.

For å overføre tegningen til demningsmuren ble den digitalisert av et japansk landmålerfirma og projisert på muren ved hjelp av laserteknologi. Fire HD 1050 B kaldtvannsvaskere ble brukt til arbeidet. Med klatretau, en mobil plattform og assistanse fra det tyske firmaet GSAR (innen tautilgangsteknikk) kom man til alle deler av muren, slik at det nesten utelukkende organiske smusset kunne
fjernes.

I 2007 skapte Klaus Dauven i samarbeid med Kärcher det monumentale dyremotivet «Wild-Wechsel» (dyrelivsvariasjoner) på demningsmuren til Oleftal-magasinet i Hellenthal i Eifel-regionen i Tyskland. Klaus Dauven, som først og fremst arbeider i det offentlige rom, har brukt høytrykksvaskere siden 2003 for å skape midlertidige kunstverk på blant annet hagemurer, i underganger og på bropilarer. Han gjennomfører grundige undersøker av miljøet som fungerer som lerret, og innlemmer det i kunstverket, men uten å endre det varig, slik tilfellet er med vanlig graffiti.

Matsudagawa Dam
Matsudagawa Dam
Matsudagawa Dam