Memnon-kolossen – Thebes Vest, Egypt

Colossi of memnon

Skadelige smussbelegg fjernet

Memnon-kolossen i Thebes Vest, nær Kongenes dal, er blant de største og mest betydningsfulle statuene fra oldtidens Egypt. De to 3 300 år gamle steinfigurene på over 800 tonn voktet en gang i tiden inngangen til Amenhotep IIIs minnetempel som man bare ser restene av i dag. Som del av en rekke ulike konserveringsutredninger og -tiltak, ble smussansamlinger som hadde angrepet steinens overflate også fjernet fra steinstøttene, som er sittende statuer. Eksperter fra Kärcher, produsent av rengjøringsmaskiner, utførte dette arbeidet på oppdrag fra de egyptiske antikvitetsmyndighetene under ledelse av professor Stadelmann, tidligere direktør for Det tyske arkeologiske institutt i Kairo.

Begge monumentene, som er over 14 meter høye og laget i kvartsitt, forestiller farao Amenhotep III og sto en gang foran den første inngangsportalen til Egypts kanskje største tempel. De harde smussavleiringene som hadde dannet seg gjennom århundrer, gjorde steinen utsatt for sprekkdannelser forårsaket av saltkrystallisering.

Hovedmålsettingen med rengjøringsarbeidet var å fjerne det skadelige smusslaget og dermed forhindre at monumentet forfalt ytterligere. Konservator Jens Linke fra Mellingen i Tyskland førte tilsyn med de tekniske aspektene ved arbeidet. Man valgte en prosedyre med partikkelblåsing hvor det ble brukt ultrafint kalsiumkarbonat med kornstørrelse 0,04–0,14 mm (Mohs hardhet 2,5). De hardpakkede smussavleiringene ble fjernet lag for lag med en Kärcher høytrykkspistol hvor lufttrykket og mengden blåsemiddel kan kontrolleres med stor nøyaktighet ved hjelp av håndtaket. Dette ga teamet den fleksibiliteten de trengte under rengjøring av kjempestatuene siden det var store variasjoner i hvor solide de ulike delene av steinoverflatene var. Overraskende nok oppdaget man underveis rester av de originale malingsarbeidene som man med stor forsiktighet avdekket uten å ødelegge dem.