Oleftal-magasinet – Hellenthal, Tyskland

Olef Dam

Verdens største tegning laget ved hjelp av høytrykksvaskere

Gjennom restaurerende rengjøring av bygninger og minnesmerker som hodene til de amerikanske presidentene i Mount Rushmore (USA) og kolonnadene på Petersplassen i Roma, bidrar rengjøringsmaskinprodusenten Kärcher til å bevare kulturminner mot forfall over hele verden.

Som et ledd i sin kultursponsing gjorde Kärcher i april 2007 for første gang mer enn bare å bevare kunst, de bidro også til å skape et helt nytt kunstverk. I samarbeid med kunstneren Klaus Dauven ble verdens største tegning til på den 282 meter lange og 59 meter høye demningsmuren til Oleftal-magasinet i Hellenthal i Eifel-regionen i Tyskland. Kunstverket er unikt i sin utførelse, og i stedet for farger brukte kunstneren høytrykksvaskere fra Kärcher som tegneredskap. Den 8000 kvadratmeter store tegningen ble fullført på bare to uker. Tegningen har tittelen «Wild-Wechsel» (dyrelivsvariasjoner) og viser dyremotiver som er større enn naturlig størrelse. Motivene var et bevisst valg fra Klaus Dauvens side: – Samspillet mellom skogsdyr og fisk passer veldig godt til den omkringliggende nasjonalparken og innsjøen, sier kunstneren.

Etter over et år med omfattende planlegging ble prosjektet påbegynt den 2. april 2007. Først ble enkeltpunkter i motivet projisert på demningsmuren og merket av med modellerleire for å gjøre det lettere for kunstneren å orientere seg. Deretter ble høytrykkvaskerne tatt i bruk. Ved å fjerne mose, alger og lav kom enkeltelementer i tegningen gradvis frem. Ekorn, hjort, gjedde musvåk og andre dyr ble gjengitt på en imponerende måte, takket være kontrasten mellom den rengjorte og lyse demningsmuren og den fortsatt skitne og mørke flaten.

Prosjektet utspilte seg i påsyn av et stort antall nysgjerrige skuelystne og turister, som fulgte ivrig med på det som foregikk. – Med dette kunstverket har vi blitt en attraksjon rikere, sa ordfører Manfred Ernst begeistret.

Olef dam
Olef dam
Olef dam