Padrão dos Descobrimentos – Lisboa, Portugal

Padrão dos Descobrimentos

Kärcher rengjør Oppdagelsesmonumentet

I tillegg til Brandenburger Tor rengjorde Kärcher ytterligere et byggverk av kunsthistorisk interesse sommeren 1990: Padrão dos Descobrimentos («Oppdagelsesmonumentet»).

Monumentet står ved innseilingen til havnen i Lisboa, og ble bygd i 1960 til ære for de portugisiske oppdagerne. Innvendig rommer det et sjøfartsmuseum og en utsiktsplattform med adkomst via heis. Det 65 meter høye byggverket viser et stilisert seilskip med heltene fra portugisisk sjøfart om bord.

Minnesmerket er oppført i teglstein og blendet med kalksteinplater. På kalksteinen var det to typer forurensning, der den ene bestod av mørke organiske avleiringer som lav, mose og smuss, og den andre av hvite gipsutslag. Det har trolig oppstått som følge av en kjemisk reaksjon mellom kalksteinen og svoveldioksid i luften.

Etter flere forsøk ble det klart at smusset ikke lot seg fjerne med høytrykksvasker (150 bar og 1000 liter vann). Det hjalp heller ikke med kjemikalier, da sure rengjøringsmidler prinsipielt ikke skal benyttes på kalkstein, og alkaliske rengjøringsmidler ga ikke et tilfredsstillende nok resultat.

Det var bare Kärcher FCT for fasaderengjøring som klarte å fjerne alt smusset. Denne maskinen benytter en luftstrøm som kan tilføres nøye dosert blåsemiddel. Støvutvikling forhindres ved å tilføre vann ved sprøytemunnstykkene. Det tekniske utstyret består av en kompressor og en vannpumpe, som begge drives av en dieselmotor. Maskinen har også en blåseenhet med trykkammer. Alle enhetene er praktisk plassert på en biltilhenger.

På dette monumentet viste det seg å være fordelaktig å fjerne smusset i to arbeidsoperasjoner og ta en pause på én til to timer mellom hver operasjon. Etter en rengjøringsperiode på cirka fire uker og en avsluttende impregnering av monumentets 6000 kvadratmeter store overflate med Kärchers steinimpregnering RM 441, ble det det holdt en seremoni der monumentet ble åpnet for publikum.

For Kärcher var dette prosjektet nok en bekreftelse på selskapets kompetanse, særlig i forbindelse med krevende rengjøringsoppgaver.

Padrão dos Descobrimentos
Padrão dos Descobrimentos
Padrão dos Descobrimentos