Pilotprosjekt med den tyske UNESCO-kommisjonen

Høsten 2013 inngikk Kärcher et samarbeid med den tyske UNESCO-kommisjonen, om et nasjonalt pilotprosjekt for å bidra til å bevare kulturmonumenter i Tyskland. Dette innebærer at et tysk sted på UNESCOs verdensarvliste vil bli rengjort kostnadsfritt og i henhold til retningslinjene for bevaring av kulturminnesmerker. Samarbeidet med Kärcher er et ledd i den tyske UNESCO-kommisjonens program Public-Private Partnership. I to år vil samarbeidspartnerne forene sin faglige kompetanse for å bevare kulturminnesmerker.

Aachen sponsorship

Nasjonal konkurranse

Våren 2014: Frem til februar kan Tysklands 38 verdensarvsteder søke om å bli innlemmet i pilotprosjektet, som fokuserer på bærekraft. Juryen, som i tillegg til representanter fra den tyske UNESCO-kommisjonen og Kärcher også består av eksperter innen bevaring av fortidsminner, kultur og vitenskap, mottar totalt 14 søknader fra 9 verdensarvsteder. I april bestemmer fagjuryen seg for tre kulturminnesmerker som skal prioriteres: St. Karl og St. Hubert-kapellet i Aachen-katedralen, rådhuset i Quedlingen og Frankonia-fontenen ved Würzburg-residensen.

Franconia Fountain sponsorship

Frankonia-fontenen ved Würzburg-residensen

UNESCO sponsorship

St. Karl og St. Hubert-kapellet i Aachen-katedralen

Quedlinburg sponsorship

Rådhuset i Quedlinburg

I tidsrommet frem til sommeren vil Kärcher se nærmere på søkerstedene for å fastslå i hvor stor grad bygningsmassen er forurenset, og finne frem til egnede rengjøringsmetoder. Sent på høsten velger fagjuryen, i samråd med myndighetene med ansvar for bevaring av kulturminnesmerker og i nært samarbeid med konservatorene, søkerstedet som skal rengjøres av Kärcher i 2015.

Medlemmer av fagjuryen

I tillegg til én representant fra Kärcher og én fra den tyske UNESCO-kommisjonen består fagjuryen av:

  • Professor Berthold Burkhardt, styremedlem og talsperson for verdensarvovervåkingsgruppen fra ICOMOS i Tyskland
  • Professor Gabriele Grassegger-Schön, leder for laboratoriet for byggkjemi ved den tekniske høyskolen i Stuttgart
  • Dr. Birgitta Ringbeck, delstatsrepresentant i UNESCOs verdensarvkomité, for tiden i Tysklands utenriksdepartement
  • Georg Schmid, stedfortredende talsperson for Baden-Württemberg-gruppen i konservatorforbundet
  • Tidligere seksjonsleder, dr. Werner von Trützschler, representant for delstatenes ad hoc-arbeidsgruppe innen verdensarv på kulturministerkonferansen
  • Professor Gerd Weiß, leder av foreningen for bevaring av tyske fortidsminner
  • Otto Wölbert, konservator ved delstatskontoret for bevaring av fortidsminner, Baden-Württemberg

Prøverengjøring

Sommeren 2014: Prøverengjøring gjennomføres på de tre valgte kulturminnesmerkene.

Utdanningsprosjekt

Den tyske UNESCO-kommisjonen følger opp prosjektet med utdanningstiltak for barn og unge, og den tekniske høyskolen i Stuttgart gir initiativet vitenskapelig støtte.


Avgjørelsen

Desember 2014: Fagjuryen bestemmer at St. Karl og St. Hubert-kapellet i Aachen-katedralen skal få utført spesialrengjøring for kulturminnesmerker. Dermed er det 540 år gamle kapellet vinneren i konkurransen mellom tyske verdensarvsteder. Kärcher vil påta seg gjennomføringen av og kostnadene forbundet med den restaurerende rengjøringen våren 2015. Omfattende tester viste at kapellet var den beste kandidaten til spesialrengjøring for kulturminnesmerker i regi av Kärcher. – Vi er svært glade for å få lov til å engasjere oss i en bygning av så stor kulturell og historisk betydning, sier Hartmut Jenner, styreleder i Alfred Kärcher GmbH & Co. KG.

Aachen Cathedral sponsorship