Praha Nasjonalteater – Praha, Den tsjekkiske republikk

Prague National Theatre

Som et ledd i den omfattende restaureringen av Praha Nasjonalteater påtok Kärcher seg å rengjøre den nesten 130 år gamle bygningen. Kärcher støttet prosjektet med sin erfaring og rengjøringsteknologi for å fjerne smusset som skader steinen på teaterets fasade, på en skånsom måte. Arbeidet utføres av det lokale selskapet ART KODIAK s.r.o. Arbeidet begynte på fasaden mot nord. Restaureringen skal etter planen være fullført om fire år.

Den rikt ornamenterte fasaden på teateret, som ble oppført i nyrenessansestil i tidsrommet 1868 til 1881, består i hovedsak av sandstein og pussede flater. Den ble rengjort mellom 1977 og 1983 under den første restaureringen og påført en akrylmaling, som senere skulle vise seg å være uegnet, og som nå fjernes i forbindelse med den pågående restaureringen. Siden den første rengjøringen har det også samlet seg støv, organiske stoffer og utslippsrester på overflaten. De svarte og til dels svært gjenstridige urenhetene og beleggene forringer ikke bare bygningens ytre, de skader også natursteinen, og må derfor fjernes.

I samarbeid med eieren, konservatorer og representanter fra den ansvarlige myndigheten for vern av minnesmerker, gjennomførte bruksteknikere fra Kärcher tester før renoveringsarbeidet ble påbegynt, for å finne frem til den beste rengjøringsmetoden. Partikkelblåsing (tørr) med kalsiummagnesiumkarbonat (kornstørrelse 5–300 µm, Mohs hardhetsgrad 3–3,5) som blåsemiddel blir benyttet til arbeidet. Vanskelig tilgjengelige steder på de fine steinhuggerarbeidene behandles med kjemisk malingfjerner og blir deretter rengjort med en varmtvannsvasker.

Kärcher forsyner Praha Nasjonalteater, organisasjonen med ansvar for restaureringen, med nødvendige maskiner, varmtvannsvaskere, blåsesystemer, våt- og tørrstøvsugere samt rengjørings- og blåsemidler.