Eibenstock-magasinet – Eibenstock, Tyskland

Eibenstock Dam

«Fiskenes rike»: Eibenstock-magasinet får kunstverk i storformat

På demningsmuren til Eibenstock-magasinet har grafitti-kunstneren Klaus Dauven skapt et kunstverk i storformat. Ved hjelp av høytrykksvaskere arbeidet han frem en tegning i det inntil 30 år gamle smusslaget, som viser to ørreter av den lokale varianten. Bildet med tittelen «Fisch-Reich» (Fiskenes rike) kan ses i kontrasten mellom lyst og mørkt på de rengjorte og ubehandlede flatene. Som et ledd i sin kultursponsing bisto Kärcher med støtte og råd under hele prosjektet, og bidro med både erfaring og teknologi.

De to ørretene er plassert over hverandre og strekker seg over hele demningsmurens bredde. De er tegnet avkappet i lengderetningen, slik at du bare ser ryggen av den ene fisken og buken av den andre. Denne fremstillingen skaper dynamikk – det ser ut som om fiskene beveger seg i vannet. Bekkeørreten, som er hjemmehørende i Erzgebirge, er en viktig bioindikator, ettersom den bare kan overleve i svært rent vann. Derfor symboliserer bildet av fiskene kvaliteten på drikkevannet i Eibenstock-magasinet.

For å overføre utkastet til demningsmuren ble det digitalisert av et landmålerfirma og projisert på muren ved hjelp av laserteknologi. Industriklatrere merket av punkter på demningsmuren, som kunstneren knyttet sammen for å skape bildet. Kunstneren arbeidet fra en fasadelift og ble assistert av industriklatrerne, som firte seg ned fra toppen av demningen. Tre HD 13/18-4 S kaldtvannsvaskere ble benyttet til å utføre arbeidet.

Kunstneren

Klaus Dauven har brukt høytrykksvaskere fra Kärcher siden 2003 for å skape midlertidige kunstverk i det offentlige rom. Han ble født i 1966 i Düren (Nordrhein-Westfalen) og studerte i Düsseldorf, Münster og Aix-en-Provence. Klaus Dauven har mottatt en rekke utmerkelser for sitt arbeid, deriblant Joseph und Anna Fassbender-prisen fra byen Brühl og kunstprisen fra Düren. Han bor i dag i Kreuzau (Nordrhein-Westfalen). I samarbeid med Kärcher har han allerede utsmykket flere demningsmurer med sine midlertidige kunstverk, herunder Oleftal-magasinet i Eifel-regionen i 2007 og Matsudagawa-magasinet i Japan i 2008.

Eibenstock-magasinet

Eibenstock-magasinet ble satt i drift i 1982. Det er det største drikkevannsmagasinet i Sachsen. Med en kapasitet på rundt 64 millioner kubikkmeter (vann) forsyner magasinet hele Zwickau-Chemnitz-området med drikkevann. Vannmagasinet brukes også til flomvern, regulering av lav vannføring og energiproduksjon. Den mektige demningsmuren til Eibenstock-magasinet er rundt 300 meter lang og 57 meter høy.