Vigelandsparken – Oslo, Norge

Vigeland Sculpture Park

Kärcher rengjør Monolitten i Vigelandsparken

Som et ledd i sin kultursponsing påtok Kärcher seg rengjøring og restaurering av den berømte Monolitten og de 36 skulpturene som omgir den midt i Vigelandsparken i Oslo. Moderne rengjøringsteknikk ble tatt i bruk på en skånsom måte for å bevare kunstverkene på en bærekraftig måte og fjerne gjenstridig smuss som skader steinen. Arbeidet ble utført i nært samarbeid med norske og tyske konservatorer og vitenskapsfolk.

Opp gjennom årene hadde forurensning fra utslipp, fugleskitt, alger, lav, sopp og fettholdige avleiringer festet seg på skulpturenes granittoverflater. Dette ble fjernet ved hjelp av varmtvannsvaskere, helt uten bruk av kjemikalier. Det ble bare benyttet varmtvann, som fjernet smuss fra overflaten ved forholdsvis lav anslagskraft. På enkelte steder ble lag med gjenstridig smuss fjernet ved hjelp av partikkelblåsing ved lavt trykk og bruk av et svært mykt blåsemiddel. Til arbeidet på Monolitten var det nødvendig med stillas, mens man kom til alle deler av de 36 skulpturene fra bakken. Feiemaskiner og gulvvaskemaskiner ble også benyttet til rengjøring av platået. Det tok til sammen fire uker å fullføre arbeidet.

Gustav Vigeland (1869–1943) er en av Norges mest kjente billedhuggere. Han viet de to siste tiårene av sitt liv til skulpturparken i Oslo. I sentrum står en monolitt av granitt på et platå, hvor det er hugd ut 121 tett sammenslyngede menneskefigurer. Monolitten er omgitt av 36 figurgrupper i granitt på en sirkeltrapp, som symboliserer menneskets livssyklus. Parken inneholder totalt 192 kunstverk av Vigeland.

Vigeland Sculpture Park
Vigeland Sculpture Park
Vigeland Sculpture Park