Varmtvann utgjør den store forskjellen

Høytrykksrengjøringen blir enda mer effektiv med varmtvann. Sammenlignet med rengjøring uten høytrykk, har Kärchers høytrykksvaskere betydelige fordeler når det gjelder rengjøringsresultater, økonomisk bruk og miljøpåvirkning. Ved fjerning av vanskelig smuss med HDS-varmtvannsvaskere øker fordelene ytterligere. I så godt som alle tilfeller er Kärchers HDS-maskiner er den beste løsningen for fjerning av oljer, fett og proteiner.

Benefits of hot water high-pressure cleaners

Varmtvann gir betydelige fordeler

Høytrykksvaskere med varmtvann kan øke temperaturen fra ca. 12 °C til så mye som 155 °C. Dette gjør at vanntrykket kan reduseres, jobben kan gjøres raskere og det trengs mindre mengde rengjøringsmidler. Rengjøring med varmtvann gir dermed utallige muligheter for optimalisering av rengjøringsprosessen.


Bedre rengjøringsresultat

Varmtvann løsner størknet olje og fett, og fjerner disse stoffene svært enkelt. I næringsmiddelindustrien kan proteiner og fett løsnes svært effektivt med varmtvann.

Better results

Redusert forbruk av rengjøringsmidler

Fett, olje, harpiks m.m. kan vanligvis fjernes ved hjelp av kun varmtvann, slik at du kan bruke betydelig mindre rengjøringsmiddel, eller utelate det helt. Det bidrar til reduserte kostnader, mer miljøvennlighet og lavere ressursforbruk.

Reduced use icon

Hurtigere tørking

Overflater rengjort med varmtvann tørker raskere på grunn av varmen, og vil dermed være raskere klare for bruk etter rengjøring.

Shorter drying time icon

Reduksjon av bakterier

Rengjøring med varmtvann reduserer bakterieveksten betraktelig. I svært mange tilfeller vil rengjøring med varmtvann uten rengjøringsmidler være tilstrekkelig for å tilfredsstille krav til hygieniske forhold.

Germ reduction icon

Kortere arbeidstid

Varmtvann løser raskt opp skitt, og kan gi deg tidsbesparelser på inntil 35 %. På denne måten kan en rekke rengjøringsoppgaver utføres mer økonomisk og kostnadseffektivt.

Shorter working time

Kostnadssammenligning av HD og HDS

Kostnadene ved å kjøpe og vedlikeholde en varmtvannsvasker kontra en kaldtvannsvasker er i utgangspunktet noe høyere på grunn av brenneren og dens energiforbruk. Men bruk av varmtvann gir en tidsbesparelse på inntil 35 %, og bedre rengjøringsresultater. I tillegg vil en HDS-maskin vanligvis eliminere kostnadene for rengjøringsmiddel.

Høyere temperatur for bedre ytelse

Varmeenergi er en viktig faktor i rengjøringsprosessen fordi varme fremskynder kjemiske prosesser. For hver 10°C temperaturen øker, dobles reaksjonshastigheten. Når temperaturen økes med 20 °C, firedobles dermed reaksjonshastigheten. Olje, fett og sot løsner raskere og blir enklere å fjerne. Emulsjonen av olje og fett i vann fremskyndes, og varme overflater tørker raskere. I praksis betyr dette at høyere vanntemperatur kan redusere rengjøringstiden inntil 35% - med betydelig bedre resultat. Ved en reduksjon av vannmengde kan det fortsatt oppnås en damptemperatur så høy som 155°C. Med kombinasjonen av trykk og mineralfri damp kan selv svært vanskelig skitt løses opp. Dette gir høy rengjøringsytelse, selv uten bruk av kjemikalier. Dampinnstilling er perfekt for fjerning av asfaltbelegg, maling, sot, lav og alger.

HDS diagram
HDS:   HD:
Sum kostnader: (NOK)
Driftstimer (h)
Driftstimer:
?
Tidsbesparende :

Beregningen er basert på følgende verdier :
Pris per liter vann:
Pris per liter drivstoff:
Lønnskostnad:
Vannmengde :
HD: l/h
HDS: l/h


Riktig valg av maskin gir optimal ytelse

Effektivitet er i hovedsak resultatet av optimalt samsvar mellom kapasitet og oppgavene som skal utføres. Kärchers varmtvannsvaskere er tilgjengelig i ulike klasser og modeller med forskjellig kapasitet- og ytelsesnivå. På denne måten kan alle kunder finne en maskin tilpasset sitt behov og rengjøringsformål.


Kärcher HDS-U: Høytrykksvaskere i Uprightklassen

Robuste maskiner med høy ytelse og maksimal mobilitet for uregelmessig bruk. Enkel manøvrering og transport for fleksibel anvendelse på ulike steder.

Ideell for følgende bransjer:

Upright Class HDS-U

Kärcher HDS-C: Høytrykksvaskere i Kompaktklassen

Mobile høytrykksvaskere med høy ytelse, ypperlig ved bruk på flere arbeidssteder, og enkel å transportere.

Ideell for følgende bransjer:

Compact Class HDS-C

Kärcher HDS-M: Høytrykksvaskere i Mellomklassen

For daglig rengjøring av maskiner eller overflater. Designet viser at god mobilitet er mulig også i denne klassen.

Ideell for følgende bransjer:

Middle Class HDS-M

Kärcher HDS-S: Høytrykksvaskere i Superklassen

Det rette valget for regelmessige rengjøringsoppgaver som innebærer håndtering av store mengder eller ekstra vanskelig smuss, for eksempel til kontinuerlig krevende bruk på byggeplasser, i landbruket, offentlige tjenester eller industrien.

Ideell for følgende bransjer:

Super Class HDS-S

Kärcher HDS-E: Høytrykksvaskere i Spesialklassen

Denne utslippsfrie høytrykksvaskeren med varmtvann har elektrisk oppvarming og er ideell på steder hvor eksos/avgasser er uønsket eller forbudt, for eksempel i næringsmiddelindustrien, på sykehus, storkjøkken eller i industrianlegg.

Ideell for følgende bransjer:

Special Class HDS-E