Fjørfe- og eggproduksjon

Enten man holder fjørfe for kjøtt- eller eggproduksjon er lønnsom drift kun oppnåelig med sunne og friske dyr. Derfor er det helt nødvendig med høyt fokus på renhold og biosikkerhet i kyllinghusene, rugeriene og andre produksjonsanlegg i driften.

icon_arrow

Anbefalte produkter

Anbefalte rengjøringmidler og tilbehør