Vår nettside bruker cookies

 

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler (cookies) for å forbedre brukeropplevelsen, og noen er avgjørende for at deler av nettstedet skal fungere riktig. Du kan slette og blokkere alle informasjonskapsler fra dette nettstedet, men deler av nettstedet vil da ikke fungere optimalt. Ved å klikke på «Ok - Jeg godtar», samtykker du i bruken av slike cookies. Du kan finne mer informasjon om hvordan vi bruker cookies i vår personvernerklæring.

Loading
Kärcher
Kärcher
SurfacePro Induflex Cleaner, alkalisk 33340210 https://www.kaercher.com/no/professional-rengjoeringloesninger/profesjonelle-rengjoeringsmidler-og-kjemi/reinigungsmittel-professional/overflater/surfacepro-induflex-cleaner-alkalisk-33340210.html

SurfacePro Induflex Cleaner, alkalisk

Artikkelnummer: 3.334-021.0
Finn nærmeste forhandler:
Spesifikasjoner

Teknisk data

Beholderstørrelse (l) 10
Produkt
 • Lavtskummende
 • Løser opp tung olje og fettflekker
 • Effektiv og rask
 SurfacePro Induflex Cleaner, alkalisk
 SurfacePro Induflex Cleaner, alkalisk
 SurfacePro Induflex Cleaner, alkalisk
Advarsler og sikkerhetsanbefalinger
Advarsler og sikkerhetsanbefalinger i henhold til EU-direktiver
 • H290 Kan være etsende for metaller.
 • H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.
 • P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
 • P280 This phrase is currently not available
 • P305 + P351 + P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
 • P310 Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege.
 • P303 + P361 + P353 VED HUDKONTAKT (eller håret): Tilsølte klær må fjernes straks. Skyll/dusj huden med vann.
 • P405 Oppbevares innelåst.
 • P501a Innholdet / emballasjen skal avhendes i henhold til de lokale / regionale / nasjonale / internasjonale forskrifter.
Bruksområder
 • Gulv- og overflaterengjøring

 • bvseo_sdk, p_sdk, 2.4.0.0
 • CLOUD, getContent, 120.23ms
 • REVIEWS, PRODUCT
 • bvseo-msg: HTTP status code of 404 was returned;