PartsPro Avfettingsspray RM 39

Lavtskummende rengjøringsmiddel til avfetting. Skaper en midlertidig rustbeskyttende hinne på alle deler. Skånsom mot materialet. Fjerner effektivt olje, fett og sotflekker fra metalldeler.

Spesifikasjoner

Teknisk data

Beholderstørrelse (l) 20
Forpakning 1
pH 10,5
Vekt (kg) 22
Vekt inkl. emballasje (kg) 23,4
Mål (L x B x H) (mm) 260 x 237 x 430
Produkt
 • Effektivt avfettingsmiddel for høytrykk og delerengjøringsmidler
 • Løser opp olje, fett og rustflekker
 • Beskytter metalldeler mot korrosjon og kortsiktig mellomlagring
 • Skånsom virkning
 • Lavtskummende
 • pH-verdi i konsentratet ca. 10
 • Gulaktig væske med karakteristisk lukt
 • NTA-fri
 • Fri for nitritt og halogenerte hydrokarboner
 PartsPro Avfettingsspray RM 39
 PartsPro Avfettingsspray RM 39
Advarsler og sikkerhetsanbefalinger
Advarsler og sikkerhetsanbefalinger i henhold til EU-direktiver
 • H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.
 • P305 + P351 + P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
 • P337 + P313 Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp.
Kompatible maskiner
Nåværende produktsortiment
Utgåtte produkter
Bruksområder
 • Rengjøring av deler
 • Avfetting av overflater