VehiclePro Sprøytevoks RM 821 Classic

Flytende sprayvoks for langtidsbeskyttelse og glanspleie for hele bilen. Voksen er like effektiv uansett vannkvalitet, og gir en flekkfri finish uten bruk av blåsetørking.

Spesifikasjoner

Teknisk data

Beholderstørrelse (l) 200
Forpakning 1
pH 4
Vekt inkl. emballasje (kg) 207
Produkt
 • Effektivt tørkemiddel for bruk i selvvaskeanlegg for bil og med høytrykksvaskere
 • Etterlater en høyglanset speilresultat
 • Skinnende tørking av overflaten i kombinasjon med vann
 • Beskytter effektivt i opptil én måned
 • Kan brukes med alle vannkvaliteter
 • Effektiv med alle vanntrykk
 • VDA-kompatibel
 • Tensider nedbrytbare i henhold til EEC 648/2004
 • NTA-fri
 • Fri for mineraloljer og mineralhydrokarboner
 VehiclePro Sprøytevoks RM 821 Classic
Advarsler og sikkerhetsanbefalinger
Advarsler og sikkerhetsanbefalinger i henhold til EU-direktiver
 • H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
 • P273 Unngå utslipp til miljøet.
 • P501a Innholdet / emballasjen skal avhendes i henhold til de lokale / regionale / nasjonale / internasjonale forskrifter.
 • Z 20 Inneholder Limonene. Kan gi en allergisk reaksjon.
Kompatible maskiner
Nåværende produktsortiment
Utgåtte produkter
Bruksområder
 • Biler, nyttekjøretøy, sykler
 • Biler