VehiclePro Super perlevoks RM 824 Classic

Tørking, pleie og beskyttelse i ett. Bryter raskt ned vannfilmen og gir et ypperlig tørkeresultat. Spesielt godt egnet ved hardt vann.

Spesifikasjoner

Teknisk data

Beholderstørrelse (l) 20
Forpakning 1
pH 4
Vekt (kg) 19,8
Vekt inkl. emballasje (kg) 21,6
Mål (L x B x H) (mm) 260 x 240 x 440
Produkt
 • Effektivt tørkemiddel for bruk i bilvaskeanlegg og med høytrykksvasker
 • Hurtig nedbryting av vannet over en stor overflate
 • Veldig godt tørkeresultat
 • Effektiv med medium til hardt vanntrykk
 • Øker malingens grad av glans
 • VDA-kompatibel
 • Tensider nedbrytbare i henhold til EEC 648/2004
 • NTA-fri
 • Fri for mineraloljer og mineralhydrokarboner
 VehiclePro Super perlevoks RM 824 Classic
Advarsler og sikkerhetsanbefalinger
Advarsler og sikkerhetsanbefalinger i henhold til EU-direktiver
 • H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
 • P273 Unngå utslipp til miljøet.
 • P501a Innholdet / emballasjen skal avhendes i henhold til de lokale / regionale / nasjonale / internasjonale forskrifter.
 • Z 20 Inneholder Limonene. Kan gi en allergisk reaksjon.
Kompatible maskiner
Nåværende produktsortiment
Utgåtte produkter
Bruksområder
 • Biler
 • Profesjonell bilvask