Referanser verden over

Ledende ingeniørarbeid, velfunderte råd, ypperlige produkter «made in Germany» og et omfattende servicetilbud er verdier som gjør Kärcher til en pålitelig samarbeidspartner for tank- og containerrengjøring. Etablerte selskaper og markedsledere stoler på Kärchers spisskompetanse og nyskapende produkter og tjenester verden over.

Behälterreinigung Weltkarte
Greiwing

Greiwing Logistics, Tyskland

Som en av Europas ledende leverandører tilbyr Greiwing skreddersydde totalløsninger innenfor alt som har med silologistikk å gjøre.

Selskapet tilbyr topp moderne rengjøringsanlegg for tanker og siloer, og de spesialiserte, erfarne medarbeiderne sørger for silorengjøring av ypperste kvalitet.

Som medlem av DVTI (tysk forening for innvendig tankrengjøring) kan Greiwing vise til rengjøringssertifikatet European Cleaning Document (ECD). I tillegg garanterer en godkjenning fra SQAS for høy standard for sikkerhet på arbeidsplassen, kvalitet og miljøvennlighet.

I 2012 åpnet den internasjonale leverandøren av logistikktjenester fra byen Greiwing i Westfahlen et kommersielt anlegg for rengjøring av silotilhengere ved sin nye avdeling i Leipheim.

Kärcher-anlegget er konstruert for innvendig rengjøring av silotilhengere, og kan vise til to vaskegater med rengjøringshoder, varmtvannsproduksjon via en HWE 4000 E, kjemikaliedosering og en tørkehall. Anlegget kan rengjøre opptil 40 lastebiler raskt og effektivt hver dag.

Wizet Transport

Wizet Transport Sp. z o.o., Polen

Selskapet Wizet Transport Sp. z o.o. har 60 tankbiler for veitransport, og leverer tjenester innen global transport av flytende stoffer. Selskapets hovedkontor ligger i Łęczyca, sentralt i Polen. Tankrengjøringsanlegget ble tatt i bruk i april 2012, og benyttes både av selskapets egne kjøretøy og til kommersielle formål.

TSC-anlegget for rengjøring av tankbiler har følgende hovedkomponenter:

 • 5 HKF 200 E innvendige rengjøringshoder
 • 5 HDI 38/12 høytrykkspumper
 • Høytrykksvarmeveksler
 • Doseringsenhet for rengjøringsmiddel til høytrykksvasker
 • Styringssystem
 • Innstilling av rengjøringsprogrammet via PC
Gaisre

Gaisre, Litauen

Firmaet Gaisre ble etablert i 1992, og driften retter seg hovedsakelig mot det internasjonale transportmarkedet.

Som medlem av Litauens nasjonale logistikkforbund, holder Gaisre et høyt kvalitetsnivå.

Et moderne anlegg for innvendig tankrengjøring ble bygd i 2013 for rengjøring av den store bilparken.

Begge vaskegatene er utstyrt med tre HKF 200 E vaskehoder. Disse vaskehodene er utstyrt med tre 100 bar HDI 30/10 høytrykkspumper. Varmtvann og damp blir generert av to HWE 4000 gassfyrte varmtvannsgeneratorer. Doseringsenheten for rengjøringsmiddel til høytrykksvaskeren fungerer presist og sikrer lange arbeidsøkter for høytrykkspumpen. En tørker med gassbrenner genererer varmluft til tørking. Styringssystemet ble tilpasset kundens individuelle behov.

Alle komponentene overholder bransjens høye kvalitetsstandarder, noe som kjennetegner Kärchers anlegg for innvendig tankrengjøring, og sikrer problemfri drift.

Under utformingen av anlegget ble det også tatt hensyn til ressursbevarende energibruk.

Australian Terminal Services

Australian Terminal Services, Australia

Australian Terminal Services, et datterselskap av det bransjeledende australske selskapet Transpacific Industries Group Ltd., ga Kärcher i oppdrag å bygge et stort rengjøringsanlegg i Queensland i 2001.

Anlegget ble bygd spesielt for tankbiler, 20-fots containere og mindre containere. Det består av tre vaskegater, to for tankbiler og én for 20-fots containere. I vaskegatene for tankbiler kan opptil fire kamre rengjøres samtidig i samme arbeidstrinn.

Anlegget styres ved hjelp av et PLS-system og et integrert betjeningspanel. Operatøren kan konfigurere opptil fem automatiske programsekvenser for hver vaskegate.

Den innvendige rengjøringen utføres automatisk, og som ekstrautstyr har anlegget en dobbel doseringsenhet for rengjøringsmidler på høytrykkssiden. Den utvendige rengjøringen utføres manuelt, og som ekstrautstyr har anlegget en dobbel doseringsenhet for rengjøringsmidler på sugesiden.

Vaskegate og enkelttrinn i rengjøringsprosessen velges fritt ved hjelp av en fjernkontroll. Varmlufttørkeren kan tørke opptil fem tankkamre per vaskegate.

Lotos

LOTOS Kolej Sp. z.o.o, Polen

LOTOS Kolejs tankvogner blir nå vasket i et nytt TSC-anlegg fra Kärcher.

LOTOS Group er et av Polens største selskaper. Oljeselskapet opererer både i Polen og andre land, og aktivitetsområdet strekker seg fra utvinning og foredling av råolje til handel med oljeprodukter av høy kvalitet.

Som en del av LOTOS Group, er LOTOS Kolej ansvarlig for transport av produkter og oljeleveranser til raffineriet i Gdańsk. Dette krever regelmessig rengjøring av tankvognene, for eksempel for reparasjoner og service.

Ved denne avdelingen ble rengjøringen tidligere utført ved hjelp av et mellomtrykksanlegg. Kunden bestemte seg imidlertid for å investere i ny rengjøringsteknologi for å øke effektiviteten.

Dette anlegget, som ble ferdigstilt i 2012, har to vaskegater med seks HKF 200 K2 vaskehoder for innvendig rengjøring. Disse forsynes av hele ti HDI 38/12 høytrykkspumper. Varmtvann kan genereres både av tre høytrykksvarmevekslere og én lavtrykksvarmeveksler. Doseringsenheten for rengjøringsmiddel til høytrykksvaskeren fungerer presist og sikrer lange arbeidsøkter for høytrykkspumpen. PLS-styringssystemet ble tilpasset kundens individuelle behov.

Lanfer

Lanfer Logistik, Tyskland

Lanfer er en internasjonalt ledende transport- og servicebedrift med høy spisskompetanse på håndtering, vedlikehold og oppbevaring rettet inn mot kjemisk industri og næringsmiddelindustrien.
I tillegg til transport og logistikk tilbyr Lanfer en lang rekke tjenester for tungtransportkjøretøyer. Servicetilbudet omfatter:

 • topp moderne og sertifiserte Kärcher tankrengjøringsanlegg
 • flere vaskegater med høytrykksrengjøringshoder og separate damptilkoblinger
 • tanktørking ved bruk av tørr, steril luft
 • utvendig rengjøring
 • verksted, lager for reservedeler og tilbehør

For å kunne møte den økte etterspørselen etter tankrengjøring og profesjonell, energibesparende innvendig rengjøring, ble de eksisterende rengjøringsanleggene fra Kärcher ved avdelingene i Meppen og Salzbergen modernisert og utvidet i 2007/2008.

De viktigste tilskuddene ved utvidelsen var Kärchers høytrykkspumpeteknologi og patenterte varmeapparater med forvarming (som er mer energieffektive). Flere tankrengjøringshoder, en tørkehall og den nye dampgeneratoren for dampbehandling og oppvarming av tankbiler gjorde moderniseringen komplett.

Steinkühler Germany

Steinkühler, Tyskland

Avdelingen i Großbeeren ble bygd og tatt i bruk av Steinkühler i 2011/2012.

Her finner man et topp moderne anlegg for innvendig rengjøring av siloer og tankbiler som transporterer matvarer og matvaresikre produkter.

Den aller nyeste teknologien sørger for hurtig, grundig og miljøvennlig rengjøring.

Kärcher-anlegget har to vaskegater, hver med fem rengjøringshoder og motorisert hode, varmtvann på opptil 85 °C, kjemikalietilsetning, dampbehandlingsutstyr og tørking av kjøretøyene. Varme gjenvinnes fra spillvannet. Innvendig rengjøring av IBC-containere er også mulig.

Steinkühler er medlem av DVTI (tysk forening for tankrengjøring) og har fått tildelt rengjøringssertifikatet European Cleaning Document (ECD) som garanterer avfallsfri rengjøring. I tillegg er rengjøringsanleggene sertifisert i henhold til standardene SQAS, HACCP og ISO 9001:2008.

Transportes Portuarios

Transportes Portuarios S.A., Spania

Selskapet Transportes Portuarios S.A. ble etablert i 1963 og har siden den gang levert service av høy kvalitet til sine kunder. Med hovedkontor i Barcelonas havn har Transportes Portuarios et område på hele 10 000 kvadratmeter i Polígono Pedrosa de L'Hospitalet. Her kan kjøretøyer parkeres, få vedlikehold og bli fylt opp.

Kjøretøyene i den store bilparken transporterer næringsmidler i væske- og i granulatform, og er underlagt meget strenge hygiene- og kvalitetskontroller. Transportes Portuarios har opplevd en rask og betydelig vekst de siste årene, takket være et sterkt engasjement og hardt arbeid.

Tankene som brukes til væske, er laget av rustfritt stål og er utstyrt med den aller nyeste teknologien, for eksempel mikrobiologiske filtre for sterile produkter, uavhengige pumper, termometere som registrerer temperaturen, og varmesystemer som hindrer varmetap.

Tankene som brukes til varer i pulver- eller granulatform, er laget av førsteklasses aluminiumslegeringer og utstyrt med hydraulikksystemer for løfting og uavhengige kompressorer for tømming.

Anlegget ble bygd for to vaskegater med tankrengjøringshoder og fire HDI 38/12 høytrykkspumper som produserer 15 200 l/t med 120 bars trykk, og er utstyrt med tre HKF 200 tankrengjøringshoder og ett HKF 200 C2 tankrengjøringshode per gate. Matetanker sørger for tilførsel av varmt og kaldt vann. Anlegget har dessuten et TB 46 portalvaskeanlegg med blant annet høytrykksvask og intensiv forvask.