Kärcher jako pracodawca

W firmie Kärcher koncentrujemy się na ludziach. Wierzymy, że sukces firmy jest możliwy dzięki pracownikom, dlatego tak ważne jest dla nas zapewnienie środowiska pracy, w którym można w pełni wykorzystać swój potencjał. Warunkiem sukcesu naszej firmy jest kultura oparta na szacunku i zorientowana na wyniki, która stawia wyzwania i rozwija pracowników.

CO SPRAWIA, ŻE KARCHER JEST WYJĄTKOWYM PRACODAWCĄ?

Karriere-Kärcher-Montage


IDENTYFIKACJA Z MARKĄ KÄRCHER.

Kärcher jest wiodącym na świecie dostawcą technologii czyszczenia, a nasze produkty spełniają najwyższe standardy. W centrum naszych działań znajduje się zrównoważony i ukierunkowany na człowieka rozwój firmy. Naszym głównym celem jest tworzenie wartości dla naszych klientów i pracowników. Nie dziwi więc fakt, że nasi pracownicy silnie identyfikują się z marką Kärcher.

Karriere-Fachkraefte-Team


PARTNERSTWO.

W firmie Kärcher koncentrujemy się na ludziach. Wierzymy, że sukces firmy jest możliwy dzięki pracownikom. Wzajemny szacunek i uznanie to podstawowy warunek koleżeńskiej atmosfery w naszej firmie. Promujemy styl zarządzania oparty na partnerstwie i otwartej komunikacji.

Kärcher-Mitarbeiter-Home


RÓWNOWAGA MIĘDZY ŻYCIEM ZAWODOWYM A PRYWATNYM.

Wspieramy naszych pracowników w godzeniu życia zawodowego i prywatnego. Jako firma rodzinna i odpowiedzialny pracodawca, nie tylko wspieramy rozwój zawodowy naszych pracowników, ale także tworzymy przyjazne rozwiązania dla pracowników wychowujących dzieci.

Karriere-Karriereperspektiven


ODPOWIEDZIALNOŚĆ I AUTONOMIA.

Zachęcamy naszych pracowników do angażowania się w procesy podejmowania decyzji i brania odpowiedzialności za swoje działania. Każdy może wnieść swój indywidualny wkład w rozwój firmy i przyczynić się do naszego wspólnego sukcesu, pamiętając, że inicjatywa połączona z pasją i ciekawością może przynieść wymierne korzyści.

Karriere-Weiterbildung


MOŻLIWOŚCI ROZWOJU.

Naszym pracownikom zapewniamy interesujące i różnorodne zadania. Zachęcamy do osobistego rozwoju i proponujemy udział w programach szkoleniowych w kraju i za granicą. Najlepszym tego przykładem są szkolenia produktowe i sprzedażowe organizowane zarówno w naszej siedzibie jak i w centrali firmy w Winnenden. Z kolei nasi liderzy mogą rozwijać swoje kompetencje uczestnicząc w międzynarodowym programie rozwojowym GROW@KÄRCHER.

Umfrage-Kaercher-Karriere-1


NASZA KULTURA.

Nasza kultura korporacyjna jest wyjątkowa: Nasi pracownicy są dumni z naszych produktów i realizują swoje zadania z pasją i zapałem. Dzięki temu możliwe jest odniesienie sukcesu i odpowiedzialne postępowanie wobec pracowników, klientów i środowiska naturalnego.


siedziba_800x534

GŁÓWNA SIEDZIBA

Główna siedziba Kärcher Sp. z o.o. mieści się w Krakowie przy ul. Stawowej 138 – 140, 31-346 Kraków.

Na terenie Polski można nas również znaleźć w poniższych lokalizacjach: Gdańsk, Poznań, Warszawa, Wrocław, Katowice, Łódź, Gliwice.

www.karcher.pl