Nasza strona wykorzystuje pliki cookies

Niektóre pliki cookies na tej stronie są niezbędne do jej prawidłowego funkcjonowania. Możesz usunąć lub zablokować umieszczanie plików cookies w swojej przeglądarce internetowej jednak niektóre części tej strony mogą nie działać prawidłowo. Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies. Po więcej informacji na temat cookies zapraszamy do Polityki Prywatności.

Loading

Kodeks postępowania Kärcher.

Dla rodzinnej firmy Kärcher zrównoważone zarządzanie jest istotnym elementem kultury korporacyjnej. Kärcher podtrzymuje swoje działania na rzecz odpowiedzialności społecznej i określa następujące zasady:

Unternehmen

Kodeks postępowania Kärcher.

Preambuła

Zrównoważone zarządzanie stanowi kluczowy element kultury korporacyjnej Kärcher. Jako firma rodzinna przyjmuje odpowiedzialność społeczną i zobowiązuje się przestrzegać poniższych zasad.

Prawa człowieka i zgodność z prawem

Szanujemy prawa człowieka i odpowiednie przepisy, wartości, normy i systemy społeczne obowiązujące we wszystkich krajach.

Etyczne zachowanie

Nasze standardy wykraczają poza przestrzeganie prawa i obowiązujących przepisów. Od naszych pracowników oczekujemy etycznego postępowania w działalności biznesowej i we wszystkich powiązanych sytuacjach. Nasi menedżerowie spełniają swoją funkcję, jako wzór do naśladowania.

Dyskryminacja

Nie tolerujemy jakiejkolwiek dyskryminacji ze względu na płeć, wiek, rasę, narodowość, niepełnosprawność, pochodzenie społeczne i orientację seksualną. Realizujemy politykę równych szans.

Uczciwe praktyki biznesowe

Naszą pozycję rynkową zawdzięczamy doskonałej jakości naszych wyrobów i usług oraz naszej pracy. Nie stosujemy żadnych nieuczciwych praktyk handlowych i nie podejmujemy działań na szkodę naszych konkurentów i innych uczestników rynku.

Praca dzieci

Sprzeciwiamy się wykorzystywaniu pracy dzieci. Przestrzegamy przepisów prawnych w odniesieniu do minimalnego wieku pracowników.

Praca przymusowa i kara

Nie zgadzamy się na stosowanie przymusu pracy i kar fizycznych, gróźb i molestowania pracowników.

Korupcja

Potępiamy wszelkie przejawy korupcji. Stosujemy się do przewidzianych w prawie zakazów dotyczących transakcji między podmiotami gospodarczymi oraz umów z politykami i urzędnikami państwowymi.

Polityka

Polityczna niezależność ma dla nas ogromne znaczenie. Jesteśmy neutralni politycznie.

Wolność zrzeszania się

Uznajemy prawo pracowników do zrzeszania się. Współpracujemy na zasadzie zaufania z przedstawicielami pracowników.

Godziwy zarobek i czas pracy

Wynagrodzenia i składki są co najmniej zgodne z minimalnymi wymogami obowiązującymi lokalnie.

Zdrowie i bezpieczeństwo

Chronimy naszych pracowników przed zagrożeniami w miejscu pracy oraz wspieramy działania promujące zdrowie.

Bezpieczeństwo i jakość produktów

Mamy świadomość, że podstawą naszego sukcesu jest bezpieczeństwo i niezawodność naszych produktów.  Naszą podstawową zasadą jest oferować klientom wyroby najwyższej jakości, dlatego kontrola jakości stanowi nieodłączny element naszej działalności. Stosujemy się do wszelkich określonych w przepisach prawa norm jakości i bezpieczeństwa, a nawet staramy się stosować jeszcze wyższe standardy.

Ochrona środowiska

Zapewniamy, że nasze produkty, usługi i procesy są przyjazne dla środowiska. Gdziekolwiek jesteśmy aktywni, spełniamy wymogi dotyczące ochrony środowiska i wykorzystania zasobów naturalnych w sposób odpowiedzialny.

Ochrona i bezpieczeństwo danych

Ochrona danych osobowych naszych pracowników, klientów i dostawców jest dla nas bardzo ważna. Dlatego gromadzimy, przechowujemy i przetwarzamy dane osobowe tylko jeśli jest to konieczne dla realizacji dopuszczonych przez prawo celów.

Wspólne dobro

Mamy świadomość, że jako firma, także ponosimy odpowiedzialność za dobro wspólne. Chcemy pomagać ulepszać infrastrukturę, warunki socjalne i jakość życia w naszych zakładach. Nasza działalność biznesowa i nasze wyroby mają służyć dobru ludzi i zaspakajać ich potrzeby.