Nasza strona wykorzystuje pliki cookies

Niektóre pliki cookies na tej stronie są niezbędne do jej prawidłowego funkcjonowania. Możesz usunąć lub zablokować umieszczanie plików cookies w swojej przeglądarce internetowej jednak niektóre części tej strony mogą nie działać prawidłowo. Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies. Po więcej informacji na temat cookies zapraszamy do Polityki Prywatności.

Loading

Kodeks postępowania Kärcher.

Dla rodzinnej firmy Kärcher zrównoważone zarządzanie jest istotnym elementem kultury korporacyjnej. Kärcher podtrzymuje swoje działania na rzecz odpowiedzialności społecznej i określa następujące zasady:

Unternehmen

Kodeks postępowania Kärcher.

Prawa człowieka i zgodność z prawem

Szanujemy prawa człowieka i odpowiednie przepisy, wartości, normy i systemy społeczne obowiązujące we wszystkich krajach.

Dyskryminacja

Nie tolerujemy jakiejkolwiek dyskryminacji ze względu na płeć, wiek, rasę, narodowość, niepełnosprawność, pochodzenie społeczne i orientację seksualną. Realizujemy politykę równych szans.

Praca dzieci

Sprzeciwiamy się wykorzystywaniu pracy dzieci. Przestrzegamy przepisów prawnych w odniesieniu do minimalnego wieku pracowników.

Praca przymusowa i kara

Nie zgadzamy się na stosowanie przymusu pracy i kar fizycznych, gróźb i molestowania pracowników.

Korupcja

Potępiamy jakąkolwiek korupcję.

Wolność zrzeszania się

Uznajemy prawo pracowników do zrzeszania się. Współpracujemy na zasadzie zaufania z przedstawicielami pracowników.

Godziwy zarobek i czas pracy

Wynagrodzenia i składki są co najmniej zgodne z minimalnymi wymogami obowiązującymi lokalnie.

Zdrowie i bezpieczeństwo

Chronimy naszych pracowników przed zagrożeniami w miejscu pracy oraz wspieramy działania promujące zdrowie.

Ochrona środowiska

Zapewniamy, że nasze produkty, usługi i procesy są przyjazne dla środowiska. Gdziekolwiek jesteśmy aktywni, spełniamy wymogi dotyczące ochrony środowiska i wykorzystania zasobów naturalnych w sposób odpowiedzialny.