Nasza strona wykorzystuje pliki cookies

Niektóre pliki cookies na tej stronie są niezbędne do jej prawidłowego funkcjonowania. Możesz usunąć lub zablokować umieszczanie plików cookies w swojej przeglądarce internetowej jednak niektóre części tej strony mogą nie działać prawidłowo. Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies. Po więcej informacji na temat cookies zapraszamy do Polityki Prywatności.

Loading

Odpowiedzialność za firmę

Uczciwe i rzetelne partnerstwo z naszymi klientami i pracownikami są kluczem do zabezpieczenia przyszłości naszej firmy.

Verantwortung für das Unternehmen

Stowarzyszenia i inicjatywy.

Dążymy do tego, by wyznaczać standardy w temacie rozwoju zrównoważonego. Kärcher ma nadzieję być punktem odniesienia w tym zakresie. Aby osiągnąć ten cel, nie możemy skupiać się tylko na wewnętrznych procesach i standardach, ale także śledzić wydarzenia na zewnątrz firmy i odgrywać w nich aktywną rolę. To dlatego Kärcher jest członkiem licznych stowarzyszeń i inicjatyw, które łączy wspólny cel promowania zrównoważonego rozwoju w dziedzinie polityki, gospodarki i technologii.


Podpisane porozumienia w sprawie zmian klimatycznych.

Kärcher jest jedną z kilkuset firm, które podpisały Cancun i Copenhagen Communiqués wzywające do odważnego, stabilnego i sprawiedliwego globalnego porozumienia w sprawie zmian klimatycznych. Podczas szczytów klimatycznych ONZ w grudniu 2009r. i 2010r. politycy obradowali nad globalnym programem zmierzających do ograniczenia negatywnego wpływu aktywności gospodarczej na warunki klimatyczne ziemi i poziom emisji gazów cieplarnianych (zobowiązanie do ograniczania emisji CO2). Komunikaty (communiqués) zostały zaaranżowane przez Grupę Liderów w sprawie zmian klimatu ‘Prince of Wales's Corporate Leaders Group on Climate Change’ z uniwersytetu w Cambridge. Celem Cancun Communiqués jest inwestowanie w niskoemisyjne produkty, usługi, technologie i infrastrukturę w celu zapewnienia zrównoważonego rozwoju.

Klimaschutz

Członek UN Global Compact

UN Global Compact to największa na świecie inicjatywa ONZ na rzecz społecznej odpowiedzialnosci biznesu i wspierania zrównoważonego rozwoju. Inicjatywa ta wspiera i umożliwia partnerstwo pomiędzy rządami, społeczeństwem obywatelskim, pracodawcami a ONZ. Jako uczestnik Global Compact ONZ, zobowiązaliśmy się do monitorowania dziesięciu powszechnie uznanych zasad w dziedzinie praw człowieka, standardów pracy, ochrony środowiska i przeciwdziałania korupcji w procesach biznesowych i w naszej strategii. W praktyce oznacza to ich przestrzeganie i wspieranie.

UN Global Compact

Praca na rzecz lepszego świata: BlueCompetence.

Niebieski to kolor długotrwałości i równowagi, w odniesieniu do której gospodarka, środowisko i społeczeństwo są traktowane całościowo. W popieraną przez Niemiecką Federację Producentów Maszyn i Urządzeń (VDMA) inicjatywę „BlueCompetence“ zaangażowało się około 400 firm i organizacji, które mają wspólny cel: zapewnienie w długiej perspektywie jakości życia na naszej planecie.

Blue Competence