Odpowiedzialność za pracowników

Wykwalifikowani i zmotywowani pracownicy to ważny czynnik sukcesu firmy.

Mitarbeiter

Globalna ankieta pracowników 2017

Pierwsza globalna ankieta pracowników Kärcher została przeprowadzona w maju 2017 roku i dała odpowiedź na następujące pytania: co pracownicy myślą o firmie Kärcher jako pracodawcy? Jakie aspekty pracy w Kärcher są oceniane pozytywnie, a jakie wymagają poprawy?

Ankieta została wysłana do 12 000 pracowników na całym świecie. Zwrotnie otrzymalismy imponującą liczbę odpowiedzi: 86% pracowników Kärcher wzięło udział w ankiecie!

Rezultaty wyglądają następująco:

  • 93% mocno wierzy w produkty i usłgui oferowane przez Kärcher
  • 90% jest dumnych z pracy w Kärcher
  • 90% jest gotowych na dodatkowy wysiłek, aby zapewnić sukces firmie Kärcher 
  • 85% wykazuje trwałe zaangażowanie tj. identyfikują się z firmą i wykazują ponadprzeciętne poświęcenie
  • 86% uważa, że Kärcher jest firmą odpowiedzialną społecznie
Votes for the future

Zaangażowanie społeczne w obrębie firmy

Employee world meeting

Poprawa współpracy międzynarodowej

Ankieta dla pracowników pokazała, że nasi pracownicy na całym świecie chętnie pracują dla firmy Kärcher i bardzo mocno się z nią identyfikują. Chcemy również wprowadzić dalsze usprawnienia w zakresie współpracy między różnymi działami oraz krajami. Na początku 2018 roku miało miejsce pierwsze światowe spotkanie pracowników Kärcher, które było wielkim sukcesem firmy. Uczestnicy spotkania, którzy byli jednocześnie przedstawicielami swoich krajów pracowali nad możliwościami poprawy współpracy międzynarodowej w Kärcher.

Innovation Lab

Laboratorium Innowacji

W Laboratorium Innowacji w siedzibie firmy Kärcher w Winnenden pracownicy z różnych dziedzin współpracują w zakresie innowacji. Zespoły nie tylko opracowują nowe produkty i usługi, ale także pracują nad całym modelem biznesowym. Cel Laboratorium to nie jedynie rozwój nowych obszarów biznesowych, ale także promowanie postaw przedsiębiorczych w firmie Kärcher.

pracownicy

Program rozwoju zawodowego

Pracownicy w przeszło 60 krajach na świecie - każda z nich powinien mieć takie same możliwości rozwoju zgodnie ze swoją rolą, być oceniany według tych samych kryetriów i mieć dostęp do programów szkoleniowych. Dlatego opracowaliśmy zestandaryzowany program rozwoju zawodowego pracowników Kärcher.