Nasza strona wykorzystuje pliki cookies

Niektóre pliki cookies na tej stronie są niezbędne do jej prawidłowego funkcjonowania. Możesz usunąć lub zablokować umieszczanie plików cookies w swojej przeglądarce internetowej jednak niektóre części tej strony mogą nie działać prawidłowo. Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies. Po więcej informacji na temat cookies zapraszamy do Polityki Prywatności.

Loading

Odpowiedzialność za produkty

Praca urządzeniami Kärcher wpływa na środowisko. Dlatego już od podstaw, w fazie projektowania i planowania rozwoju produktu uwzględniane są wymogi środowiskowe.

Produktverantwortung

Nasz cel: stałe ograniczanie wpływu urządzeń na środowisko

Dla każdego nowego produktu tworzona jest tzw. lista kontrolna, która opisuje wpływ na środowisko jaki produkt w całym cyklu życia może przynieść, w tym możliwość korzystnych zmian jak np. zmniejszenie zużycia wody i energii, zmniejszenie emisji spalin i hałasu.


Ochrona środowiska istotnym wyznacznikiem rozwoju produktów Kärcher

Każda kolejna generacja produktów Kärcher jest coraz bardziej skuteczna i bardziej przyjazna środowisku. Dlaczego? Ponieważ spełnianie przez produkt wymogów środowiskowych nie stoi w sprzeczności z jego parametrami efektywności, a dodatkowo przynosi długofalowe korzyści ekonomiczne! Zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko oznacza brak przyszłych kosztów przywracania jego stanu pierwotnego (rekultywacja, renaturalizacja) i jest możliwe już dziś - dzięki rozwojowi produktów przyjaznych środowisku.

Korzystanie z przyjaznych środowisku materiałów

np. nietoksycznych i wpływających na zmniejszenie zużycia energii.

Produkcja części

Brak szkodliwych substancji używanych do produkcji części i skuteczne zarządzanie środowiskowe są naszymi priorytetami.

Procesy produkcyjne

Nasza produkcja już obecnie ma niewielki wpływ na środowisko naturalne. Mimo to zobowiązaliśmy się do ciągłego doskonalenia poprzez stosowanie innowacyjnych procesów produkcyjnych, które ograniczają jej wpływ na środowisko. Przykładami takich procesów są: odzyskiwanie ciepła i wody, wykorzystanie energii słonecznej itp.

Ograniczanie wpływu na środowisko w procesie produkcji

np. zmniejszenie zużycia energii i wody.

Naprawy

Łatwość serwisowania i długa żywotność urządzeń.

Recykling

np. łatwy demontaż i identyfikacja materiałów. Urządzenia Kärcher w 90% podlegają recyklingowi.


Lepsze, bardziej efektywne i przyjazne środowisku

Naszym celem jest stałe ulepszanie produktów Kärcher, by były bardziej efektywne, a przy tym przyjazne środowisku. I nic nie stoi tu w sprzeczności, bo ekonomia i ekologia mogą kroczyć tą samą drogą, np. ekonomicznie uzasadnione oszczędzanie energii, wody i detergentów jest równocześnie przyjazne dla środowiska naturalnego!

Linie produktów eco!

Obecnie licznie prowadzonymi badaniami nad nowymi technologiami, rozwiązaniami i urządzeniami zajmuje się ponad 600 pracowników przedsiębiorstwa. Wszystko po to, by produkowane urządzenia były jeszcze bardziej wydajne, niezawodne i przyjazne dla środowiska. Działania te znajdują swoje odzwierciedlenie w idei eco!ogic oraz eco!efficiency.

Lista kandydacka REACH

REACH – Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji i oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) jest realizowane przez firmę Kärcher poprzez spełnianie obowiązku udzielania informacji o substancjach zawartych w wyrobach, zgodnie z § 33 tego rozporządzenia. Natychmiast po opublikowaniu pierwszej listy kandydatów w dniu 28 października 2008 r., Kärcher skontaktował się z dostawcami w celu uzyskania wymaganych informacji. Szybko reaguje też na zmiany w samej liście kandydackiej.

Niektóre z substancji wzbudzających szczególne obawy (SVHC) wymienione na liście kandydackiej są wykorzystywane do różnych celów, głównie DEHP jako plastyfikatory do tworzyw sztucznych. Te plastyfikatory mogą być zawarte w składowych produktów Kärcher dostarczanych wraz z urządzeniami, np. w kablach elektrycznych, przewodach, kółkach, uchwytach etc. Substancje te, jeśli są stosowane prawidłowo nie stanowią zagrożenia dla zdrowia i środowiska. Kärcher stosuje je zgodnie z przepisami. Jednakże, w celu zapobiegania ewentualnym zakazom, już teraz firma Kärcher jest w trakcie wymiany tych substancji.

Można już stwierdzić, iż środki czyszczące Kärcher nie zawierają żadnych substancji wymienionych w aktualnej liście kandydatów. Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji, prosimy o kontakt z działem ochrony środowiska, gdzie pracownicy Kärcher z przyjemnością udzielą niezbędnych informacji:

sustainability@de.kaercher.com

REACH jest rozporządzeniem Unii Europejskiej w sprawie chemikaliów i ich bezpiecznego stosowania (WE 1907/2006). Zajmuje się rejestracją, oceną, udzielaniem zezwoleń i stosownych ograniczeń w zakresie substancji chemicznych.

REACH

Dyrektywa ws. ekoprojektowania

W celu uzyskania informacji o Rozporządzeniu Komisji Europejskiej NR 666/2013 z dnia 8 lipca 2013 r., Załącznik I, punkt 2(b) dotyczącego informacji przedstawianych przez producentów proszę skontaktować się z Autoryzowanym Serwisem Kärcher.

Kliknij tutaj, by znaleźć Serwis Kärcher w Twojej okolicy!

Etykieta energetyczna dla odkurzaczy

To co Kärcher wypracował w swoich odkurzaczach przez lata stało się obowiązującą w Unii Europejskiej normą: czyścić efektywniej przy mniejszym poborze energii. Etykieta energetyczna dla odkurzaczy weszła w życie z dniem 1 września 2014. Od tego dnia została również ograniczona do maksymalnie 1600 W moc nominalna dopuszczonych do obrotu odkurzaczy jednofunkcyjnych.

> tutaj znajdziesz więcej informacji