PRODUKTY I ŁAŃCUCH DOSTAW

Ochrona środowiska nie jest wyłącznie deklaracją wpisaną w wytyczne działań firmy Kärcher, ale jest trwale obecna w zadaniach podejmowanych przez firmę. Poszczególne aspekty ochrony środowiska odgrywają kluczową rolę w rozwoju nowych produktów, wyborze technologii produkcji i współpracy z dostawcami.

LieferketteProdukte_head.jpg

ISO-14001 Map

Certyfikowane fabryki na świecie

Dzięki przestrzeganiu standardów można osiągnąć zdefiniowane cele w zakresie efektywności środowiskowej, a procesy stale udoskonalać.

Certyfikat ISO 14001 w Kärcher

ISO 14001 jest uznanym na całym świecie standardem stosowanym w zarządzaniu środowiskowym. W firmie Kärcher oznacza to zgodność ze standardami, definiowanie celów w zakresie efektywności środowiskowej i ciągłe doskonalenie w działaniach.

[1] USA: Camas, Englewood
[2] Meksyk: Monterrey
[3] Brazylia: Vinhedo
[4] Niemcy: Winnenden, Schwaikheim, Illingen, Gissigheim, Obersontheim, LZ Obersontheim, Bühlertal, Duisburg (WOMA), Waldstetten (Ringler)
[5] Włochy: Quistello, Montereale Valcellina, Volpiano, Reggio Emilia
[6] Chiny: Changshu

ISO 9001 w Kärcher

ISO 9001 jest globalnie rozpoznawalnym standardem w zakresie zarządzania jakością w organizacji. Standard przekłada się na dokonałą jakośc naszych produktów.

[1] USA: Camas, Englewood
[2] Meksyk: Monterrey
[3] Brazylia: Vinhedo
[4] Niemcy: Winnenden, Schwaikheim, Illingen, Gissigheim, Obersontheim, LZ Obersontheim, Bühlertal, Duisburg (WOMA), Waldstetten (Ringler)
[5] Włochy: Quistello, Montereale Valcellina, Volpiano, Reggio Emilia, Correggio
[6] Chiny: Changshu

ISO 50001 w Kärcher

ISO 50001 jest globalnie rozpoznawalnym systemem w zakresie zarządzania energią. Wymagania systemy pozwalają firmie Kärcher na systematyczne dążenie do ciągłej poprawy efektywności w użytkowaniu energii.

[4] Niemcy: Winnenden, Schwaikheim, Illingen, Gissigheim, Obersontheim, LZ Obersontheim, Bühlertal, Duisburg (WOMA), Waldstetten (Ringler), Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, cleanerworld GmbH, cleanpark GmbH, Kärcher Leasing GmbH, Kärcher Used Equipment GmbH, Kärcher Beteiligungs-GmbH


Nasz cel: stałe ograniczanie wpływu urządzeń na środowisko

Dla każdego nowego produktu tworzona jest tzw. lista kontrolna, która opisuje wpływ na środowisko jaki produkt w całym cyklu życia może przynieść, w tym możliwość korzystnych zmian jak np. zmniejszenie zużycia wody i energii, zmniejszenie emisji spalin i hałasu.


Ochrona środowiska istotnym wyznacznikiem rozwoju produktów Kärcher

Każda kolejna generacja produktów Kärcher jest coraz bardziej skuteczna i bardziej przyjazna środowisku. Dlaczego? Ponieważ spełnianie przez produkt wymogów środowiskowych nie stoi w sprzeczności z jego parametrami efektywności, a dodatkowo przynosi długofalowe korzyści ekonomiczne! Zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko oznacza brak przyszłych kosztów przywracania jego stanu pierwotnego (rekultywacja, renaturalizacja) i jest możliwe już dziś - dzięki rozwojowi produktów przyjaznych środowisku.

Scheuersaugmaschine.jpg

Wiele modeli spośród szorowarek Kärcher wyposażonych jest w tryb eco!efficiency. Tryb ten pozwala na obniżenie poziomu głośności pracy oraz zmniejszenie zużycia energii elektrycznej przy niewielkiej redukcji siły turbiny ssącej i silników szczotek. W przypadku modeli zasilanych bateryjnie tryb eco!efficiency dodatkowo wydłuża maksymalny czas pracy nawet o 30%.

VC6_Sauger

W teście "Power Saving Initiative" z listopada 2014 odkurzacz VC 6 zaprezentował się jako odkurzacz o najmniejszym poborze energii spośród testowanych odkurzaczy i osiągnął najlepszy rezultat w pięciu z dziewięciu testowanych kategorii spośród 5 innych odkurzaczy o mocy do 1000 W.

HDS

Niezależne europejskie stowarzyszenie „European Cleaning Machines Association" wyróżniło firmę Kärcher certyfikatem światowego lidera wśród producentów urządzeń wysokociśnieniowych do mycia gorącą wodą pod względem efektywności i zgodności z przepisami dotyczącymi emisji. 


Nasze osiągnięcia

Ciepłownia opalana wiórami drzewnymi w Obersontheim

W Obersontheim, ciepłownia opalana wiórami drzewnymi jest wykorzystywana jako przyjazny środowisku rodzaj ogrzewania. Wykorzystuje się naturalne odpady wiórowe pochodzące z obróbki drewna. W porównaniu do tradycyjnego ogrzewania olejowego system pozwala zredukować emisję CO2.

Dla porównania ciepłowania opalana wiórami drzewnymi generuje 35g CO2/1 kWh podczas gdy ogrzewanie olejowe 303g CO2/1kWh.

Oszczędności:

  • 340,000 litrów oleju opałowego rocznie
  • 1,000 ton CO2 rocznie

 

 

 

Hackschnitzel

Solaranlage

Elektrownia słoneczna w Winnenden

Elektrownia słoneczna w Winnenden, generuje ok. 95 500 kWh rocznie. Jest to równowartość rocznego zapotrzebowania na energię szcześciu domów jednorodzinnych. Operatorem tej elektrowni fotowoltaicznej jest S.A.G. Solarstrom AG z siedzibą we Freiburgu.

Oszczędność:

  • 60 ton CO2 rocznie

 


Informacja środowiskowa

muelltonne

Informacja dotycząca postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym.

 

Starych urządzeń elektrycznych nie należy wyrzucać wraz z odpadami domowymi. Konsumenci są prawnie zobowiązani do dostarczenia ich do odpowiedniego punktu zbiórki. Stare urządzenie możesz również bezpłatnie oddać w każdym Kärcher Center.

Symbol pojemnika na śmieci oznacza: zużyte urządzenia elektryczne nie moga być utylizowane razem z odpadami domowymi. Stare urządzenia mogą zawierać szkodliwe substancje, które mogą szkodzić środowisku i zdrowiu. Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami i składnikami niebezpiecznymi.

REACH – Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji i oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) jest realizowane przez firmę Kärcher poprzez spełnianie obowiązku udzielania informacji o substancjach zawartych w wyrobach, zgodnie z § 33 tego rozporządzenia. Natychmiast po opublikowaniu pierwszej listy kandydatów w dniu 28 października 2008 r., Kärcher skontaktował się z dostawcami w celu uzyskania wymaganych informacji. Szybko reaguje też na zmiany w samej liście kandydackiej.

Zgodnie z dostępnymi informacjami prawie wszystkie produkty Kärcher zawierają składniki, w których ołów (CAS 7439-92-1) jest używany jako pierwiastek stopowy, np. w mosiądzu, w stężeniach większych niż 0,1%. W przypadku stosowania produktów zgodnie z przeznaczeniem substancje te nie stanowią zagrożenia dla zdrowia lub środowiska. Stosowanie tych substancji jest zgodne z obowiązującymi przepisami ustawowymi. Instrukcje bezpieczeństwa nie są wymagane.

Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji, prosimy o kontakt z działem ochrony środowiska, gdzie pracownicy Kärcher z przyjemnością udzielą niezbędnych informacji:

sustainability@de.kaercher.com

REACH jest rozporządzeniem Unii Europejskiej w sprawie chemikaliów i ich bezpiecznego stosowania (WE 1907/2006). Zajmuje się rejestracją, oceną, udzielaniem zezwoleń i stosownych ograniczeń w zakresie substancji chemicznych.

REACH