Zrównoważone zarządzanie

Koncepcja zrównoważonego rozwoju od momentu powstania firmy Kärcher przeszło 80 lat temu jest w niej głęboko zakorzeniona. W ramach programu zrównoważonego rozwoju "Sustainability Excellence" postawiliśmy sobie za cel realizację wszystkich obszarów działań w ramach naszej strategii zrównoważonego rozwoju do 2020 roku.

Rozwój zrównoważony – od samego początku

Myślenie i działanie związane ze zrównoważonym rozwojem ma długą tradycję w firmie Kärcher. Dla założyciela firmy Alfreda Kärcher dobro pracowników i ochrona środowiska były  W 1939 roku, gdy firma przeniosła się do Winnenden, Alfred Kärcher stworzył oczyszczalnię ścieków na terenie firmy. W roku 1940 została założona fundacja, której celem była produkcja zabawek na prezent gwiazdkowy dla dzieci potrzebujących pracowników.

Po ponad 80 latach od założeniu firmy koncepcja zrównoważonego rozwoju jest nadal głęboko zakorzeniona w jej dziedzictwie. Stawiamy sobie jasno określony cel w zakresie zarządzania zrównoważonym rozwojem: chcemy stać się punktem odniesienia na rynku urządzeń czyszczących z najwyższą świadomością i zadowoleniem klientów.

Aby wdrożyć tę wizję do roku 2020, firma Kärcher wyznaczyła strategiczne cele w zakresie zrównoważonego rozwoju. W 2014 roku zatwierdzony został program zrównoważonego rozwoju na kolejne lata. Obejmuje on realizację 14 nadrzędnych celów dla całej firmy Kärcher, które są podzielone na 6 obszarów działania i ukierunkowane na zasady UN Global Compact podpisane w 2011 roku.

Alfred und Irene Kärcher

Obszary działania w zakresie strategii zrównoważonego rozwoju

Nagrody, inicjatywy, współpraca