Odpylacze do pyłów niebezpiecznych

Do wszelkiego rodzaju zawieszonych w powietrzu cząsteczek wybuchowego pyłu. Odsysanie wybuchowych pyłów bezpośrednio w miejscu powstawania stawia wysokie wymagania przed odpylaczami. Odpylacze Kärcher do pyłów niebezpiecznych doskonale sprawdzają się w pracy ciągłej 24/7 w wielu obszarach przemysłu. W obróbce metali i drewna, w przemyśle motoryzacyjnym, chemicznym i farmaceutycznym, w przemyśle spożywczym, w produkcji papieru, przetwórstwa gumy i tworzyw sztucznych oraz pracy w strefie 22 zagrożonej wybuchem.

Kärcher Do wszelkiego rodzaju zawieszonych w powietrzu cząsteczek wybuchowego pyłu.
  • Porównaj produkty
  • |
0 Produkty