AKCJA DOPŁAT DO WALKI Z ASF

Akcja dopłat do walki z z ASF

Agencja Restrukturyzacji I Modernizacji Rolnictwa w dniu 28 października 2019 r. uruchomiła akcję dopłat związaną z zagrożeniem afrykańskim pomorem świń (ASF) dla hodowców świń.

„Poddziałanie 5.1 Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof”

Wnioski o taką pomoc można było składać w oddziałach regionalnych ARiMR od 28 października 2019 r. do 22 listopada 2019 r.*

* źródło: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Kogo dotyczyła akcja?

Akcją objęci byli rolnicy, którzy zajmują się chowem lub hodowlą nie mniej niż 50 sztuk trzody chlewnej. Mogli oni otrzymać maksymalnie 100 tys. zł w całym okresie realizacji PROW 2014 - 2020, na inwestycje chroniące przed rozprzestrzenianiem się afrykańskiego pomoru świń (ASF).

Akcja polegała na refundacji do wysokości 80% kosztów kwalifikowalnych w przypadku rolnika w zakresie operacji dotyczących:

• utworzenia lub zmodernizowania niecki dezynfekcyjnej;

• wyposażenia gospodarstwa rolnego w urządzenie do dezynfekcji;

• wykonania inwestycji mającej na celu utrzymywanie świń w gospodarstwie rolnym w odrębnych, zamkniętych pomieszczeniach, mających oddzielne wejścia oraz nie mających bezpośredniego przejścia do innych pomieszczeń, w których są utrzymywane inne zwierzęta kopytne.


Zestawy technologii dezynfekcji Kärcher

W ramach akcji firma Kärcher przygotowała cztery zestawy technologii dezynfekcji opartej na urządzeniach wysokociśnieniowych, wyposażeniu i środku do dezynfekcji:

Zestaw 1

Zestaw do dezynfekcji nr 1

HDS 13/20–4 S

W zestawie:
- dysza rotacyjna
- lanca pianowa
- środek do dezynfekcji

Zestaw 2

Zestaw do dezynfekcji nr 2

HDS 8/18–4 M

W zestawie:
- dysza rotacyjna
- lanca pianowa
- środek do dezynfekcji


Zestaw 3

Zestaw do dezynfekcji nr 3

HD 13/18–4 S Plus

W zestawie:
- lanca pianowa
- środek do dezynfekcji

Zestaw 4

Zestaw do dezynfekcji nr 4

HD 10/23–4 S Plus

W zestawie:
- lanca pianowa
- środek do dezynfekcji


Kontakt i newsletter

Kontakt z Kärcher: skontaktuj się z nami wypełniając formularz.

Newsletter: zapisz się do newslettera jeśli chcesz otrzymywać w przyszłości informacje o nowych produktach i promocjach.