Nasza strona wykorzystuje pliki cookies

Niektóre pliki cookies na tej stronie są niezbędne do jej prawidłowego funkcjonowania. Możesz usunąć lub zablokować umieszczanie plików cookies w swojej przeglądarce internetowej jednak niektóre części tej strony mogą nie działać prawidłowo. Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies. Po więcej informacji na temat cookies zapraszamy do Polityki Prywatności.

Loading
Kärcher
Kärcher
RM 852 Aktywny chlor 62954510 https://www.kaercher.com/pl/professional/srodki-czyszczace-i-pielegnacyjne/reinigungsmittel-professional/woda/recykling-wody/rm-852-aktywny-chlor-62954510.html Przeciwdziała procesowi rozkładu, powstawaniu nieprzyjemnego zapachu i tworzeniu się szlamu w systemach uzdatniania ścieków z myjni.

RM 852 Aktywny chlor

Przeciwdziała procesowi rozkładu, powstawaniu nieprzyjemnego zapachu i tworzeniu się szlamu w systemach uzdatniania ścieków z myjni.

Numer katalogowy: 6.295-451.0
Wyszukaj partnera:
Specyfikacja

Dane techniczne

Wielkość opakowania (l) 20

Właściwości

 • Zapobiega procesowi rozkładu
 • Efektywnie szybki
 • Nie obciąża instalacji ściekowej
 • Szczególnie wydajny
 • Wolny od NTA
 RM 852 Aktywny chlor
 RM 852 Aktywny chlor
 RM 852 Aktywny chlor
Ostrzeżenia
Ostrzeżenia i wytyczne dotycące bezpiecznego użytkowania
 • Niebezpieczny
 • H290 Może powodować korozję metali.
 • H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
 • H400 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.
 • H411 Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
 • P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
 • P305 + P351 + P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
 • P310 Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem/
 • P303 + P361 + P353 W PRZYPADKU KONTATKU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem.
 • P301 + P330 + P331 W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów.
 • P501a Zawartość / pojemnik usuwać zgodnie z przepisami miejscowymi / regionalnymi / narodowymi / międzynarodowymi.
Zastosowania
 • Myjnie szczotkowe i bezdotykowe
 • Oczyszczanie wody

 • bvseo_sdk, p_sdk, 2.4.0.0
 • CLOUD, getContent, 95.08ms
 • REVIEWS, PRODUCT
 • bvseo-msg: HTTP status code of 404 was returned;