Przedłużenie gwarancji – myjki smart control

Kupiłe(a)ś myjkę ciśnieniową Smart Control do 30 września 2021 włącznie? Zarejestruj się, aby przedłużyć gwarancję do 3 lat na wybrane modele urządzeń wysokociśnieniowych Smart Control.

Przedłuż gwarancję na myjkę Smart Control

Kupiłe(a)ś myjkę Smart Control do 30 września 2021 włącznie? Zarejestruj się, aby przedłużyć gwarancję do 3 lat!

Przedłużenie gwarancji do 3 lat jest dostępne dla urządzeń wysokociśnieniowych z linii Smart Control:

¹ Ze względu na nieprofesjonalny charakter urządzenia, gwarancja na urządzenie jest udzielana wyłącznie konsumentowi tzn. osobie fizycznej, która nabywa rzecz ruchomą w celu niezwiązanym z prowadzoną działalnością gospodarczą bądź zawodową (Dz.U. Nr. 141, poz. 1176 z 2002 r.).

Produkty można zarejestrować w ciągu 3 miesięcy licząc od daty zakupu.

Gwarancja nie obejmuje wad powstałych w wyniku uszkodzeń mechanicznych, termicznych lub chemicznych urządzenia i wyposażenia, spowodowanych wadliwą instalacją elektryczną Użytkownika, zalaniem podzespołów elektrycznych wodą, przeciążeniem urządzenia itp.

Więcej informacji na temat warunków gwarancji znajduje się tutaj: www.kaercher.com/pl/serwis-i-wsparcie/wsparcie-i-obsluga-klienta/gwarancja.htm

2 + 1 LAT

Zarejestruj myjkę Smart Control i przedłuż gwarancję wypełniając poniższy formularz!

Pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe.

Przedłużenia gwarancji na myjkę Smart Control można dokonać w ciągu 3 miesięcy licząc od daty zakupu urządzenia, dla urządzeń zakupionych do 30 września 2021 włącznie. Potwierdzenie przedłużenia gwarancji jest ważne tylko z dowodem zakupu. W przypadku reklamowania myjki z tytułu przedłużonej gwarancji, potwierdzenie przedłużenia gwarancji i dokument (lub dowód) potwierdzający datę zakupu zostaną zweryfikowane przez Serwis Kärcher.

    Numer seryjny znajdziesz na tabliczce znamionowej myjki Smart Control.

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez KARCHER spółka z o.o., z siedzibą przy ul. Stawowej 138-140, 31-346 Kraków, moich danych osobowych wskazanych w Formularzu w celu przesyłania Newslettera, w tym przedstawienia informacji o towarach i usługach. Wyrażam zgodę na przesyłanie przez KARCHER spółka z o.o. informacji handlowych w Newsletterze w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną i przetwarzanie moich danych osobowych, za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub bezpośredniego porozumiewania się na odległość (adresów poczty elektronicznej), w celu przesyłania przez KARCHER spółka z o.o., za pomocą ww. środków komunikacji i telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, informacji w tym marketingowych, zawartych w Newsletterze, zgodnie z ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.

    *

    * pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe do wypełnienia


    Regulamin promocji