Nasza strona wykorzystuje pliki cookies

Niektóre pliki cookies na tej stronie są niezbędne do jej prawidłowego funkcjonowania. Możesz usunąć lub zablokować umieszczanie plików cookies w swojej przeglądarce internetowej jednak niektóre części tej strony mogą nie działać prawidłowo. Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies. Po więcej informacji na temat cookies zapraszamy do Polityki Prywatności.

Loading

Warunki uczestnictwa

Kundenservice

Szkolenie: technologie czyszczenia ręcznego

1. Koszt uczestnictwa jednej osoby w szkoleniu wynosi: 550,00 złotych + 23% VAT

2. W przypadku zgłoszenia na więcej niż jedno szkolenie, uczestnik otrzymuje zniżkę 100 zł netto od ceny podstawowej szkolenia.

3. Cena obejmuje szkolenie, materiały, lunch oraz przerwy kawowe, potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu.

4. Po otrzymaniu zgłoszenia drogą mailową, 2 tygodnie przed szkoleniem uczestnik szkolenia otrzyma fakturę pro-forma.

5. Wpłaty należy dokonać w terminie podanym na fakturze pro-formie, ale nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia.

6. Wpłaty należy dokonać na konto widniejące na fakturze, brak wpłaty warunkuje skreśleniem z listy uczestników szkolenia.

7. Rezygnację z udziału należy przesyłać mailem do organizatora najpóźniej na 3 dni przed szkoleniem.

8. Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w szkoleniu powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału.

9. Zamiast zgłoszonej osoby w szkoleniu może wziąć udział inny pracownik firmy pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia.

10. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.

11. Niniejszym zgodnie z art. 7 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. tzw. RODO wyraźnąi dobrowolną zgodę na przetwarzanie i zbieranie moich danych osobowych przez Administratora tj. Karcher Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie. Danebędą zbierane i przetwarzane w związku z zawarciem umowy szkoleniowej na podstawie art. 6 ust. 1 lit a, b i f RODO;

12. Informacja o przetwarzaniu danych oraz o prawie do wniesienia sprzeciwu znajduje się pod następującym adresem: https://www.kaercher.com/pl/serwis-i-wsparcie/wsparcie-i-obsluga-klienta/akademia-kaercher/technologie-czyszczenia-dywanow/informacja-w-zakresie-przetwarzania-danych-osobowych.html