Inginer Proces Logistică

Inginer Proces Logistică

Principalele responsabilități:

 •  Își desfășoară activitatea în baza procedurilor de sistem;
 •  Definește, dezvoltă și implementează procese și fluxuri logistice în condiții eficiente de cost și timp (value tream design, analyze, layout design);
 •  Îmbunătățește continuu și asigură calitatea proceselor logistice interne și externe;
 •  Analizează și adoptă măsuri în vederea reducerii costurilor;
 •  Realizează analiza timpilor, calcule pierderi (OEE), diagrame de flux, Layout, SMED, MUDA și face propuneri de îmbunătățire a normelor de timp și a proceselor;
 •  Propune soluții tehnice care să conducă la optimizarea proceselor logistice și/sau tehnologiilor de fabricație, a performanțelor echipamentelor și calității proceselor;
 •  Întocmește proceduri interne sau instrucțiuni de lucru pentru documentarea proceselor logistice;
 •  Efectuează calculul capacitar pentru activitățile de recepție, logistică internă și expediție, în funcție de variațiile volumelor și cifrează impactul în suprafețe;
 •  Definește numărul și dotarea posturilor de lucru din zona logistică, precum și fluxurile de circulație interioare / exterioare, ținând cont de specificațiile logistice, constrângerile logistice, ergonomice, de costuri și termene;
 •  Urmărește și asigură respectarea termenelor stabilite în planificările generale de dezvoltare a noilor proiecte;
 •  Colaborează cu celelalte departamente în vederea optimizării procesului logistic și a celorlalte procese conexe;
 •  Oferă suport tehnic în ceea ce privește definirea și implementarea acțiunilor corective;
 •  Optimizarea strategiilor logistice aferente funcţiei deţinute.

 

Cerințe:

 •  Studii superioare tehnice;
 •  Experiență de minim 2 ani în Logistică;
 •  Engleză nivel avansat;
 •  Competențe bune MS Office;
 •  Cunoştinţe Managementul Proiectelor (Plan de proiect);
 •  Cunoştinţe economice şi SAP/R3, constituie avantaj; 
 •  Experienţă pe coordonare depozit/ warehouse şi îmbunătăţire continuă (Kaizen, Movex, Lean Mn).

 

Competențe:

 •  Capacitate de analiză și sinteză, autonomie, lucru în echipă, inițiativă, creativitate, focusare pe rezultate, organizare, flexibilitate;
 •  Abilităţi organizatorice, orientare către calitate, cu bune capacităţi de comunicare şi rezolvare a problemelor, spirit de echipă şi iniţiativă;
 •  Capacitate de lucru în transvers;
 •  Inițiativă;
 •  Creativitate în cercetarea de noi soluții.

Aplică completând fomularul de mai jos

Completează cu datele tale și încarcă CV-ul.