Quality Process Engineer

Quality Process Engineer

Principalele responsabilități:

 •  Contribuie la atingerea obiectivelor calității prin respectarea politicilor în domeniul calității;
 •  Actualizează documentația sistemului de management al calității prin realizarea de proceduri interne, acolo unde se impune documentarea procesului;
 •  Participă la audituri interne ale sistemului calității;
 •  Participă la implementarea procesului de îmbunătățire continuă din dep. Calitate și la monitorizarea proceselor de implementare;
 •  Determină măsuri de reducere a costurilor aferente pierderilor (rebut);
 •  Elaborează proceduri / instrucțiuni de lucru (planuri de control) necesare activității de inspecție / control;
 •  Efectuează validarea componentelor injectate și a produselor asamblate, a procesului de injecție și asamblare și înregistrează rezultatele inspecției;
 •  Colaborează cu departamentul Testare pentru efectuarea testelor de asamblare, dacă este necesar;
 •  Stabilește metode de control pentru eliberare în producție numai a componentelor conforme rezultate din procesul intern de injecție;
 •  Efectuează sau participă la efectuarea auditurilor de proces pe liniile de asamblare și Injecție, realizând raportul de audit;
 •  Asigură urmărirea auditurilor: acțiuni corective, preventive și de îmbunătățire;
 •  Răspunde prompt și la obiect solicitărilor clienților, răspunde la reclamații prin 8D în maximum 5 zile lucrătoare;
 •  Inregistrează reclamațiile primite și asigură rework-ul / returul produselor neconforme;
 •  Responsabil pentru analiza reclamațiilor externe/interne și pentru analiza problemelor detectate în perioada de garanție a mașinilor;
 •  Evaluarea performanței interne prin raportarea lunară și dezvoltarea unui plan de acțiune privind punctele critice;
 •  Impune un standard de Calitate departamentului Injecție și este responsabil pentru validarea calitativă a noilor componente injectate sau a modificărilor prin inspecția ISR-urilor și gestionarea lor în AHP
 •  Validarea calitativă, monitorizarea și evaluarea proceselor speciale: hot-print, extrudare furtun și realizarea rezervorului de inox
 •  Coordonează și dezvoltă prin training intern echipa de inspectori asamblare și injecție.

 

Cerințe:

 •  Studii superioare Tehnice;
 •  Minimum 3 ani experiență într-o poziție similară;
 •  Limba engleza nivel avansat constituie un avantaj;
 •  Pachet office

 

Calificări speciale:

 •  Referențial ISO 9001 și exigente Client/Grup.
 •  Formare
 •  Tehnici de audit
 •  Tehnică de rezolvare a problemelor
 •  Desen tehnic

 

Competențe:

 •  Abilități de coordonare;
 •  Dorință de afirmare/ Abilități de comunicare;
 •  Time management and Problem Solving.

Aplică completând fomularul de mai jos

Completează cu datele tale și încarcă CV-ul.