Sustenabil încă de la început

De la începuturile sale ca o afacere de familie orientată spre valoare mai mult de 80 de ani în urmă, Kärcher s-a dezvoltat într-un brand global care plasează trei atribute puternice în mâinile clienților săi: performanță înaltă, inovație și calitate. Aici puteți găsi un scurt tur de istorie corporativă și o selecție a premiilor noastre. În plus, veți găsi codul nostru de conduită, precum și organizațiile și inițiativele cu care lucrăm în vederea atingerii obiectivelor noastre în domeniul sustenabilitatii.

Stategia noastră

"Kärcher este un punct de referință în ceea ce privește sustenabilitatea pe piața de curățenie, cu cele mai înalte niveluri de percepție a clienților și a satisfacției acestora." Acest lucru rezumă obiectivul nostru de management al sustenabilității. Pentru a realiza această viziune în practică până în 2020, Grupul Kärcher a stabilit obiective strategice de sustenabilitate. Pe baza rezultatelor unui sondaj realizat de părțile interesate, pentru anii următori a fost adoptat programul de sustenabilitate 2014, " Sustainability Excellence". Acesta include 14 obiective generale pentru întregul grup care se împart în următoarele șase domenii de acțiune:

  • Responsabilitatea pentru mediu
  • Responsabilitatea pentru produs
  • Responsabilitatea pentru lanțul de aprovizionare
  • Responsibilitatea pentru companie
  • Responsabilitatea socială corporativă
  • Responsabilitatea angajaților

Premii


Asociații și inițiative

Semnarea angajamentului de acțiune de la Paris pentru protecția climei

Ca si companii active la nivel global, Kärcher și câteva sute de alte companii au semnat angajamentul de acțiune de la Paris. Politicienii au fost îndemnați să ia măsuri consecvente împotriva schimbărilor climatice și a emisiilor de gaze cu efect de seră în cadrul Summit-ului ONU privind clima în 2015. S-a făcut apel la un acord global ambițios, stabil și echitabil privind schimbările climatice. Scopul este să se investească în produse, servicii, tehnologii și infrastructuri cu emisii reduse, pentru a asigura o creștere sustenabila și pentru a sprijini obiectivul menținerii încălzirii globale sub 2° Celsius.

ParisPledge_Badge.jpg

Membru al UN Global Compact

Ca participant la UN Global Compact, ne-am angajat să respectăm zece principii recunoscute universal în domeniile drepturilor omului, muncii, protecției mediului și anti-corupției în procesele și strategiile noastre de afaceri. Aceasta înseamnă că ne angajăm să respectăm aceste principii, le sprijinim și le punem în practică. UN Global Compact este o inițiativă strategică pentru companii. Cu ajutorul lor, lumea afacerilor poate acționa ca o forță motrice importantă în globalizare, contribuind la dezvoltarea piețelor și a relațiilor comerciale în domeniul tehnologiilor și finanțelor în beneficiul tuturor zonelor și societăților economice.

UN Global Compact

Partener al inițiativei de sustenabilitate BlueCompetence a VDMA

Inițiativa BlueCompetence și-a stabilit obiectivul de a pune accentul pe expertiza sustenabilă a ingineriei mașinilor și a sistemelor, pentru a promova în mod activ și  furniza tehnologii sustenabile. BlueCompetence definește criterii și standarde de sustenabilitate transparente și fiabile, pe care le îndeplinim ca partener. Prin urmare, inițiativa facilitează orientarea și oferă siguranța tuturor persoanelor în căutarea unor soluții, produse sau companii sustenabile.

Blue Competence

Codul de conduită

Drepturile omului și respectarea legii

Respectăm drepturile omului si în toate țările respectivele legi, valori, standardele și sisteme sociale.

Discriminare

Nu tolerăm nici un fel de discriminare în ceea ce privește sexul, vârsta, rasa, naționalitatea, dizabilitatea, originea socială și orientarea sexuală. Sprijinim egalitatea de șanse.

Exploatarea copiilor prin munca

Condamnăm munca copiilor și respectăm reglementările legale privind vârsta minimă a angajaților.

Forța de muncă și pedeapsa forțată

Condamnăm munca forțată și pedeapsa fizică, amenințările și hărțuirea angajaților.

Corupţie

Condamnăm orice fel de corupție.

Libertatea de asociere

Recunoaștem dreptul angajaților noștri la libertatea de asociere. Lucrăm împreună pe o bază de încredere cu reprezentanții angajaților

Salariile echitabile și programul de lucru

Salariile și contribuțiile sociale respectă cerințele legale minime aplicabile la nivel local.

Sănătate și siguranță

Protejăm angajații noștri împotriva pericolelor la locul de muncă și susținem măsurile de promovare a sănătății.

Protectia mediului

Proiectăm produsele, serviciile și procesele noastre pentru a fi compatibile cu mediul. Oriunde suntem activi, respectăm cerințele de mediu și folosim responsabil resursele naturale.