Solutie pentru indepartarea urmalor de roti si urme de cauciuc RM 776, fara NTA, 10l

Detergent special extrem de activ pentru indepartarea a urmelor de cauciuc si anvelope de la utilajele si stivuitoare folosite in hale si depozite. Puternic si pentru indepartarea murdaririlor dure cu ulei si funingine precum si a straturilor de protectie de polimer si ceara. Fara NTA.

Specificatii tehnice

Date tehnice

Dimensiunea ambalajului (l) 10
Unitate de ambalare 1
Valoare pH 13,3
Greutate (kg) 10,6
Greutate cu ambalaj (kg) 11,2
Dimensiuni (L x l x H) (mm) 240 x 200 x 305
Produs
 • Detergent special, puternic pentru indepartarea urmelor de cauciuc
 • Indeparteaza urmele de cauciuc si anvelope de la masini
 • Indeparteaza eficient uleiul, grasimea, gudronul, funinginea, fumul si rasina.
 • Indeparteaza stratul de acoperire, de ceara si polimer
 • Indeparteaza in mod eficient resturile de banda adeziva.
 • Poate fi utilizat si pentru curatenia finala pe santier.
 • Fara NTA
 Solutie pentru indepartarea urmalor de roti si urme de cauciuc RM 776, fara NTA, 10l
 Solutie pentru indepartarea urmalor de roti si urme de cauciuc RM 776, fara NTA, 10l
Avertismente si recomandari de siguranta, in conformitate cu directivele CE
Avertismente si recomandari de siguranta, in conformitate cu directivele CE
 • H314 Provoacă arsuri grave ale pielii şi lezarea ochilor.
 • H290 Poate fi corosiv pentru metale.
 • P280 Purtaţi mănuşi de protecţie/îmbrăcăminte de protecţie/echipament de protecţie a ochilor/ echipament de protecţie a feţei.
 • P303 + P361 + P353 ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA (sau părul): scoateți imediat toată îmbrăcămintea contaminată. Clătiți pielea cu apă/faceți duș.
 • P305 + P351 + P338 ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clătiţi cu atenţie cu apă timp de mai multe minute. Scoateţi lentilele de contact, dacă este cazul şi dacă acest lucru se poate face cu uşurinţă. Continuaţi să clătiţi.
 • P310 Sunați imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ/un medic/
 • P405 A se depozita sub cheie.
 • P501a Aruncaţi conţinutul/containerul în acord cu regulamentele locale/regionale/ naţionale/internaţionale.

Video

Domenii de intrebuintare
 • Curățarea podelelor