PW

Tražimo najstariji Kärcher perač pod pritiskom!

 

Naša potraga za vlasnicima najstarijeg Kärcher perača kreće sada! 

Nagrađujemo vlasnike najstarijih perača! Pošaljite nam fotografiju serijskog broja vašeg perača uz prateću fotografiju/snimak kako ga koristite. Naša potraga trajaće sve do 15. juna, stoga ne časite časa i pretražite vaše podrume i ostave i možda baš vi osvojite novi Kärcher perač!

Fotografije nam možete poslati na email office@rs.karcher.com ili putem DM-a na društvenim mrežama Instagram i Facebook.

Pravila nagradnog konkursa možete pronaći u nastavku.  

PW

PRAVILA NAGRADNOG KONKURSA - OSVOJI KÄRCHER PERAČ POD PRITISKOM

 

1.Ko je organizator nagradnog konkursa?

Organizator nagradnog konkursa je Karcher d.o.o. Beograd, Autoput za Novi Sad 55, 11000 Beograd, Matični broj: 21554227, PIB: 111857619 (u daljem tekstu Organizator ili Kärcher). Učešće u nagradnom konkursu vrši se isključivo pod ovde navedenim uslovima. Učešćem u nagradnom konkursu izričito se prihvataju dole navedeni uslovi učešća.

2. Koliko traje nagradni konkurs i kako (gde) se sprovodi?

Nagradni konkurs se sprovodi u periodu od 15.04.2023. godine do 15.06.2023. godine do ponoći. 

Nagradni konkurs se sprovodi na Instagram stranici i  Facebook stranici Karcher Srbija, a odnosi se na celo područje Republike Srbije.

3. Ko može da učestvuje u nagradnom konkursu?

U nagradnom konkursu može da učestvuje svako lice sa prebivalištem u Srbiji. Maloletna lica imaju pravo da učestvuju na nagradnom konkursu u skladu sa važećim propisima. Lice može učestvovati na nagradnom konkursu u granicama svoje sposobnosti.

Učestvovanjem u nagradnom konkursu učesnik potvrđuje da je prihvatio uslove učešća u celosti i da je pročitao/la  obaveštenje o obradi podataka.

Na konkursu ne mogu učestvovati lica zaposlena kod Organizatora i lica koja su na bilo koji način učestvovala u pripremi ili realizaciji ovog konkursa, kao i najbliži srodnici ovih lica: roditelji, deca i supružnici.

Svaka upotreba lažnih ili dvostrukih profila ili opravdana sumnja u njihovo postojanje sankcionisaće se eliminacijom učesnika iz konkursa. Organizator zadržava pravo da u bilo kojem trenutku diskvalifikuje prijavljene učesnike u slučaju da:

učesnik prekrši navedena pravila;
je učesnik pokušao prevaru i slično;
učesnik vređa ljudsko dostojanstvo i generalno standarde „dobrog ukusa“ i pristojnosti;
učesnik podstiče na nasilje, agresiju, opasno ponašanje, nasilne sportove;
učesnik aludira na pripadnost bilo kojoj političkoj opciji ili organizaciji;
učesnik ukazuje na bilo kakvo vređanje na nacionalnom, verskom i polnom nivou ili ima seksualnu konotaciju.  
Do diskvalifikacije učesnika može doći i ako se utvrde bilo kakve nepravilnosti koje utiču na ravnopravno učestvovanje.

4. Kako mogu da učestvujem u nagradnom konkursu i šta je potrebno da uradim?

Da biste učestvovali na konkursu, potrebno je da:


Zapratite Karcher Srbija Instagram i Facebook stranicu, pošaljete fotografiju pločice sa serijskim brojem perača koji posedujete i vizuelnim dokazom (fotografija ili video) da je perač u funkciji.

Takođe, otvorena je mogućnost učestvovanja i putem slanja na email office@rs.karcher.com.

 

5. Kada i kako se biraju pobednici?

Samo učesnici koji su odgovorili na zadatak i ispunili gore navedene kriterijume, ulaze u izbor za potencijalne pobednike. Odabir će vršiti dva predstavnika organizatora iz marketing sektora. Nakon provere da li je sve u skladu sa pravilima, pobednici će biti izabrani na osnovu dokaza o svojini najstarijeg perača koji je u funkciji.

Pobednike bira žiri do 20.06.2023. Imena pobednika će biti objavljeni na stranici Instagram i Facebook stranici i to  u roku od 7 dana nakon završetka nagradnog konkursa.

 6. Kako se pobednik obaveštava/kontaktira?

Pobednik se obaveštava u roku od 7 dana od donošenja odluke o pobedniku i to putem dostavljenog broja telefona. Ukoliko nije moguće stupiti u kontakt sa pobednikom putem telefona, obaveštenje o pobedi će biti poslato putem emaila ili putem Instagram i Facebook stranica.

Ukoliko se pobednik ne javi u roku od 7 dana od obaveštenja putem maila, Instagram ili Facebook inboxa, on gubi pravo na nagradu, a po istom postupku će biti izabran sledeći pobednik.

7. U čemu se sastoji nagrada i kako se šalje?

Pobednik će osvojiti perač pod pritiskom sa oznakom HD 5/15.

Kandidat koji je ostvojio drugo mesto će osvojiti perač pod pritiskom sa oznakom K 7 Smart Control.

Kandidat koji je ostvojio treće mesto će osvojiti perač pod pritiskom sa oznakom K 5 Power Control.

Nagrada se šalje poštom na dostavljenu adresu u Srbiji u roku od 30 dana od dana proglašenja pobednika.

Nagrada se ne može zameniti za novac, drugu robu ili drugu uslugu, niti prebaciti na drugo fizičko lice. Pobednici ne mogu zahtevati nagrade u većim količinama ili drugačije nagrade od onih koje su navedene u ovim Pravilima.

8. Koliko često mogu da učestvujem u nagradnom konkursu?

Svaki učesnik sme samo jednom da učestvuje u nagradnom konkursu. Jedan učesnik, koji se identifikuje preko imena i prezimena, email adrese i kontakt telefona može da osvoji samo jednu nagradu u nagradnom konkursu.

Ukoliko se učestvuje više puta ili ako se daju lažni podaci prilikom prijavljivanja, Karcher ima pravo da prijavljene učesnike isključi iz nagradnog konkursa.

9. Koji podaci su neophodni za preuzimanje nagrade?

Da biste preuzeli nagradu potrebno je da nam dostavite Vaše lične podatke, a kako bismo Vas kontaktirali i kako bismo Vam poslali istu. Po završetku nagradnog konkursa, pobednik je u obavezi da organizatoru dostavi sledeće podatke u Inbox ( Sanduče ) društvene mreže na kojoj je pobedio:

Ime i prezime,
Ulica, kućni broj, poštanski broj i mesto,
Broj telefona.
10. Šta se radi sa mojim podacima?

Podaci, koji su neophodni za realizaciju nagradnog konkursa, čuvaju se samo u tu svrhu i koriste se samo za taj nagradni konkurs. Podaci se elektronski obrađuju uz poštovanje relevantnih odredbi zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

Podaci se čuvaju samo onoliko dugo koliko je to potrebno u svrhu izvršenja ugovora uz poštovanje primenjivih zakona. Podaci se brišu nakon ispunjenja svrhe – sprovođenje nagradnog konkursa.

Detaljnije informacije o obradi podataka možete pronaći u našim Pravilima o zaštiti podataka na sledećem linku   https://www.kaercher.com/rs/usluge/podrska/izjava-o-zastiti-podataka.html.

Smatra se da su učešnici slanjem prijave upoznati sa ovim Pravilima i da su sa njima saglasni te da su u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti obavešteni o prikupljanju i obradi svojih ličnih podataka.

Maloletna lica koja nisu navršila 15 godina dužna su da dostave pisani pristanak zakonskog zastupnika za obradu podataka o ličnosti u korišćenju usluga informacionog društva. Poslovno nesposobna lica dužna su da obezbede pristanak zakonskog zastupnika, a dete bez roditeljskog staranja i punoletno lice koje je lišeno poslovne sposobnosti, pristanak staratelja uz prethodnu saglasnost organa starateljstva, za učestvovanje na Nagradnom konkursu i objavu video zapisa u smislu ovih Pravila.


11. Koja prava prenosim organizatoru?

Učešćem na konkursu učesnici su saglasni da se, ukoliko postanu dobitnici nagrade, njihov lik i određeni lični podaci: ime, prezime, fotografija slika i komentar u vezi konkursa, mogu od strane organizatora objaviti i koristiti (precizirati) bez ikakvih vremenskih, teritorijalnih ili drugih ograničenja i bez naknade u obliku štampanog, zvučnog, foto i video materijala.

U slučaju neovlašćenog objavljivanja fotografije koja sadrži lik drugog lica koje nije saglasno sa time, Učesnik će biti u obavezi da nadoknadi svu štetu koja po tom osnovu nastane za Organizatora.

12. Šta još treba da uzmem u obzir?

Organizator zadržava pravo da izmeni uslove učešća i da nagradni konkurs obustavi u celosti ili delimično ako nastupe poteškoće koje ugrožavaju integritet nagradnog konkursa. Organizator ne garantuje za tehničke ili ostale probleme na koje ne može da utiče.

Pobednik ne snosi nikakve poreske obaveze direktno povezane s nagradom. Sve obaveze u vezi poreza preuzima Organizator konkursa.

U slučaju spora između Organizatora i učesnika Konkursa merodavan je nadležan sud u Beogradu.

Preuzimanjem nagrade prestaju sve obaveze Organizatora konkursa prema pobedniku.

13. Kome mogu da se obratim u slučaju da imam pitanja u vezi nagradnog konkursa?

U slučaju da želite da nam pošaljete komentar, sugestiju, pohvalu, u slučaju da imate pitanja ili pritužbe u vezi nagradnog konkursa možete nas kontaktirati putem office@rs.karcher.com .