ODGOVORNOST ZA KULTURU, PRIRODU I DRUŠTVO

Šta odlikuje neko preduzeće, koje za sebe tvrdi da je dobar korporativni građanin? Da li je to promovisanje kulturnih inicijativa? Zaštita okoline? Doniranje novca ili opreme za lica u potrebi? Mi mislimo da biti dobar korporativni građanin znači preuzeti odgovornost: Mi želimo da učinimo svet vrednim življenja za što je moguće više ljudi.

KNG_head.jpg

Mi za kulturu

NKG_Reinigung_Aachener_Dom

Visokim pritiskom u zaštitu istorijskih građevina

U okviru saradnje sa nemačkom komisijom UNESCO-a firma Kärcher je obavila besplatno restauratorsko čišćenje Ahenske katedrale. Ovaj projekat kulturnog sponzorstva je jedan od preko 100 projekata, koje je ovo preduzeće u proteklih 35 godina implementovalo u celom svetu.

Zajedničko očuvanje svetske baštine

Uposlenici firme Kärcher u zaštitnoj odeći – opremljeni kacigama, naočarima i antifonima – rade na skelama na spoljnjoj fasadi Ahenske katedrale. Obavijeni su finom vodenom maglom. Pomoću čistača koji radi na vruću vodu pod visokim pritiskom ovi ljudi oslobađaju zidove Karlove i Hubertove kapele od biljnog pokrova: algi i pečurki, lišajeva i mahovine, ali i od ptičijeg izmeta: „Da bismo fasadu dugoročno očuvali, prljavština se mora ukloniti ekološki neabrazivno i za građevinsku supstancu neškodljivo, ali ipak efikasno“, kaže Nick Heyden, stručnjak za čišćenje u firmi Kärcher, koji je tehnički vodio radove na spomenutoj kapeli.

U drugom korakusu uposlenici primenili postupak sa čišćenjem česticama pod niskim pritiskom. „Ovaj metod i aluminijum silikat kao sredstvo za pjeskarenje su jako podesni za uklanjanje delomično debelih crnih okorelih naslaga sa površine kamena“, kaže Nick Heyden. „Ovim postupkom se najbolje čiste i filigranski precizni kamenorezački radovi na gotičkoj fasadi ove kupolne građevine.“ Poslednji korak još nije potreban, dok radovi čišćenja na kapeli ne budu završeni u julu 2015. godine: Ostaci sredstva za peskarenje će biti uklonjeni usisivačima za suho/mokro čišćenje i ekološki zbrinuti.

„Veoma nam je drago što smo se mogli angažovati na nekoj građevini, koja je od istorijskog i kulturnog značaja“, kaže Hartmut Jenner, Predsednik uprave firme Kärcher.


Javnopravno partnerstvo za zaštitu svetske baštine

Ova akcija je sprovedena u okviru dvogodišnjeg kooperacijskog projekta sa nemačkom komisijom UNESCO-a, koji je pokrenut 2013. godine. Cilj: očuvati kulturne spomenike u Nemačkoj. Ukupno je stiglo 14 molbi za ovaj model projekta. Nemačka komisija UNESCO-a je pratila projekat organizujući radionice o zaštiti spomenika i istoriji umetnosti, kako bi mlade ljude oduševila svetskom baštinom i potakla ih na održivo oblikovanje budućnosti.

„Naše preduzeće ima svoj posebni pristup u promovisanju svetske baštine“, tim rečima Hartmut Jenner objašnjava angažman firme Kärcher. „Naše aktivnosti u oblasti kulturnog sponzorstva prevazilaze okvire osiguravanja finansijskih sredstava i mašina. Kroz angažman naših iskusnih uposlenika i našu posvećenost projektima ove vrste dajemo sasvim ličan doprinos. U tom kontekstu, srcu su nam prirasli i promovisanje mladih snaga i zaštita okoline.“

 

Preko 100 projekata na pet kontinenata

Radovi čišćenja na Ahenskoj katedrali su samo jedan primer kako se firma Kärcher angažuje na očuvanju istorijskih objekata i objekata pod spomeničkom zaštitom te monumenata, kako bi ih se očuvalo za buduća pokolenja. Radovi se često održavaju u uskoj saradnji sa odgovarajućim vlasnicima spomenika, zaduženim upravnim telima, restauraterima i istoričarima umetnosti. Na taj način se garantuje da se za svaki objekat koristi najpodesniji metod čišćenja.

Svetski poznati projekti čišćenja

Glave američkih predsednika na planini Rushmore u SAD-u (slika desno), kolonade na trgu sv. Petra u Vatikanu, Memnonovi kolosi u egipatskoj Thebi, Space Needle u Seattleu i Kip slobode u New Yorku kao i most Princes Bridge u Melbourneu su čuveni primeri projekata čišćenja u okviru kulturnog sponzorstva firme Kärcher.

NKG_Reinigung_Mt_Rushmore

Mi za prirodu

Snagom biljaka do čiste vode

Kao preduzeće koje posluje u internacionalnim razmerima, mi smo u firmi Kärcher već više decenija posvećeni našoj globalnoj odgovornosti za okolinu. Pri tome veliki prostor zauzima zaštita voda. Tako je preduzeće već 1939. godine instaliralo u krugu fabrike u Winnendenu sopstveno postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda. U pogonu Bühlertal postrojenje za reciklažu vode prečisti godišnje 75.000 m³ industrijske vode upotrebljene za testiranje mašina. Međutim, firma Kärcher se za zaštitu okoliša ne angažuje samo u sopstvenom preduzeću: Zajedno sa fondacijom Global Nature Fund mi smo 2012. godine osnovali inicijativu „Čista voda za svet“.

U okviru ove inicijative mi finansijski podržavamo organizaciju u gradnji zelenih filterskih postrojenja za ekološku pripremu vode, pre svega u zemljama u razvoju i u novo industrijalizovanim zemljama. „U fondaciji Global Nature Fund smo našli partnera, koji jako dobro odgovara našem porodičnom preduzeću i našoj osnovnoj delatnosti voda i čišćenje“, objašnjava Frank Schad, Direktor odjela Komunikacije preduzeća, Kulturno sponzorstvo i History Managementa.

GNF_Kolumbien_Fuquene.jpg

GNF_Kolumbien.jpg

Održivost zahvaljujući zelenoj tehnologiji

Dugi kanali tzv. zelenih filterskih postrojenja ne izgledaju kao tipična postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, nego pre podsećaju na velike gredice sa biljkama. Ali, zeleni filteri efikasno sprečavaju da otpadna voda dođe u podzemne vode. Za to su podesne pre svega plivajuće biljke sa velikim loptastim korenima, kao što su npr. vodene hijacinte, koje svojim korenima filtriraju štetne stvari i uzročnike bolesti. Zbog toga su zelena filterska postrojenja ekonomična i skoro da ih nije potrebno održavati. Ni hemijski aditivi nisu potrebni. Zbog toga su ova postrojenja izvodivo i praktično rešenje za obradu vode.

Da bismo zagarantovali održivu implementaciju ove zelene tehnologije, fondacija Global Nature Fund i firma Kärcher usko sarađuju sa opštinama na licu mesta, koje su zadužene za gradnju kanala i koje su se obavezale da će voditi rad ovih postrojenja najmanje osam godina.

 

Odličan pilot projekat: Kolumbija

Prvo zeleno filtersko postrojenje je pušteno u rad krajem 2013. godine u gradu San Miguel de Sema (Kolumbija). Ova opština sa 4.000 stanovnika nalazi se u kolumbijskim Andama u blizini slatkovodnog jezera Laguna de Fúquene, iz kojeg 200.000 ljudi dobija svoju vodu za piće. Zbog male dubine jezera i otpadnih voda iz okolnih opština i stočarstva je bila ugrožena ekološka ravnoteža jezera.

Sa ciljem poboljšanja sanitarne i higijenske situacije u mestima oko jezera i istovremenog smanjenja onečišćenja jezera Laguna de Fúquene, u neposrednoj su blizini jezera projektovana tri zelena filterska postrojenja, od kojih je postrojenje u mestu San Miguel de Sema realizovano prvo, kao pilot projekat. Ovo postrojenje je 2015. godine dobilo kolumbijsku ekološku nagradu „Planeta Azul“. Od aprila 2015. godine i stanovnici grada Susa profituju od održivog prečišćavanja otpadnih voda pomoću vodenih hijacinta. Treće postrojenje na jezeru Laguna de Fúquene je dovršeno u maju 2016. godine.

Sledeći zeleni filter smo predali opštini Cuítiva na jezeru Laguna de Tota krajem 2015. godine. Zbog visokog stepena prihvatanja stanovništva u Kolumbiji, u planu je već i peto postrojenje.

 

Mi za društvo

2015-SOS-Chengdu-China.jpg

Firma Kärcher i SOS Dečije selo: Jako partnerstvo

Firma Kärcher je porodično preduzeće, pa zato društveni angažman znači za nas pre svega jedno: porodične stvari. Kao kooperacioni partner SOS Dečijeg sela mi doprinosimo tome da se deci i mladeži u nevolji u celom svetu osigura sretan dom.

Igra, pisanje domaćih radova, zajednička večera i sitne svađe – sve je to deo svakodnevnice u životu 60 devojčica i dečaka u SOS Dečijem selu Württemberg u Schorndorf-Oberberkenu. Upravo je ova porodica dečijeg sela tačno to: sasvim normalna porodica, u kojoj naravno mora da se obavi i dosta domaćinskih poslova. Nasreću, majka u dečijem selu ne mora da ih obavlja sama, jer u čišćenju kuće pomažu svi članovi porodice. Zajedno čiste svoju kuću do visokog sjaja, pri čemu usisivači i čistači na visoki pritisak, koje im je donirala firma Kärcher, obavljaju najveći deo posla. Na taj način deci na kraju ostaje više vremena za zajedničku igru.

U proleće 2011. godine gosp. Hartmut Jenner, Predsjednik Uprave firme Kärcher, je doneo prve mašine u obližnje SOS Dečije selo Württemberg – što je bio početak trajnog partnerstva sa registrovanim udruženjem SOS-Kinderdorf e.V. Kao kooperacioni partner, firma Kärcher od tad podržava ustanove ovog tipa od Kine do Perua tehnikom čišćenja, tehnološkim znanjem ali i finansijski.

Na primer, našom godišnjom donacijom u 2014. godini je finansiran projekat "KINDERArt" u SOS Dečijem selu Württemberg, koji je omogućio deci da otkriju svoje talente u lončarstvu, pilanju, slikanju ili break danceu.
2015. godina: SOS Dečije selo Chengdu, Kina

Godine 2015. je naša novčana potpora SOS Dečijem selu, ustanova u Stuttgart-Fasanenhofu, omogućila delomično finansiranje društvenog okupljanja za ručak. Tamo mogu da dođu obitelji, drugi građani i da povoljno ručaju i istovremeno dobiju savet od socijalnih radnika – svejedno da li se radi o pitanjima odgoja dece, o rečima podrške ili o ophođenju sa upravnim telima. U saradnji sa udruženjem „Kinder von der Straße" /Deca sa ulice/ smo organizovali nogometni trening u SOS Dečijem selu Württemberg, kojom prilikom su dva profesionalna trenera i svetski šampion Guido Buchwald trenirali 28 oduševljenih mladih nogometaša. I u SOS Dečijem selu Luxemburg je održan jedan takav nogometni trening.

„‚Wir sind Familie!‘ /Mi smo porodica!/ glasi jedan moto od mnogobrojnih u SOS Dečijem selu, a to se u najboljem smislu reči odnosi i na firmu Kärcher“, kratko i jasno objašnjava Hartmut Jenner ovo zajedništvo između firme Kärcher i SOS Dečijeg sela. I firma Kärcher je jedna porodica, i to u dvostrukom smislu. Sa jedne strane, postoji porodica Kärcher, koja u potpunosti i sasvim stoji uza svoje preduzeće i svesna je odgovornosti za svoje uposlenike. Sa druge strane, kod nas postoji izraz „porodica Kärcher“, kojim se izražava posebno tesan i pun poverenja odnos između članova društva, uprave i kolektiva našeg preduzeća.

Solidarnost sa ljudima u nevolji

Bilo da je reč o poplavi, zemljotresu ili drugim katastrofama – mi sa svojom radnom snagom i mašinama brzo stižemo na lice mesta u celom svetu, kako bismo pomogli ljudima u nevolji. Našim snažnim mašinama za čišćenje naši uposlenici uklanjaju prljavštinu i blato. U mnogim slučajevima doniramo humanitarnim organizacijama za život važne mašine, kao što su npr. postrojenja za obradu vode i mobilni sistemi za vodoopskrbu.

CSR_Erdbeben_Nepal

2015. godina – zemljotres u Nepalu

U proleće 2015. godine su snažni zemljotresi uzdrmali velike regione Nepala. Posebno je teško bio pogođen glavni grad Katmandu. Firma Kärcher je donirala pomagačima iz Tehničke ustanove za humanitarnu pomoć (THW) dva postrojenja za obradu vode za piće, kojima su obezbedili opskrbu vodom za 30.000 stanovnika. „Izražena volja preduzeća Kärcher da merodavno i snažno pruži podršku pomagačicama i pomagačima iz Tehničke ustanove za humanitarnu pomoć tokom njihove misije u Nepalu na mene je ostavila dubok utisak“, reči su hvale gđe Claudije Schur, direktorice fondacije THW-a.

CSR_Unwetter_Georgien

2014. godina – vremenska nepogoda u Gruziji

Jake kiše su izazvale u septembru 2014. godine snažan odron zemlje. Pri tome su mase mulja poplavile gruzijski glavni grad Tbilisi. Stradalo je više od 300 ljudi, zoološki vrt i sklonište za životinje. Da bi se na najbolji mogući način licima pogođenim ovim vremenskim nepogodama pomoglo u radovima raščišćavanja, firma Kärcher je donirala gradskoj upravi mašine za čišćenje na vruću i hladnu vodu pod visokim pritiskom u vrednosti od 10.000 evra.

CSR_Hochwasser_Balkan

2014. godina – Poplave na Balkanu

Jako nevreme je izazvalo 2014. godine razorne štete na Balkanu. Firma Kärcher Austrija i nacionalno društvo u Švedskoj su podržali radove raščišćavanja donacijom mašina Crvenom krstu. Profesionalnim mašinama za čišćenje na hladnu i vruću vodu pod visokim pritiskom kao i usisivačima za mokro / suho čišćenje i potopnim pumpama otklanjanje šteta se odvijalo daleko brže.

THW

2013. godina – Tajfun na Filipinima

Isto kao i 2013. godine tajfun Haiyan je besnio na Filipinima. Opskrba postradalih lica vodom za piće je bila hitno potrebna. Zbog ove krizne situacije firma Kärcher je dejstvovala odmah i donirala THW-u dva postrojenja za obradu vode u vrednosti od 100.000 evra. Zahvaljujući ovim dvama postrojenjima, preko 19.000 ljudi je opskrbljivano dnevno sa preko 120.000 litara čiste vode za piće.

CSR_Flutkatastrophe_Deutschland

2013. godina – Katastrofalna poplava u Njemačkoj

Naše kolege nisu dugo oklevale pa su se neposredno nakon poplave veka uputili na poplavom pogođena područja. 27 dana 46 uposlenika firme Kärcher je radilo u saveznim pokrajinama Bavarska, Sachsen i Sachsen-Anhalt i mašinama za čišćenje pod visokim pritiskom i usisivačima očistilo 40.000 kvadratnih metara podnih površina u 56 objekata. Dodatno uz to, firma Kärcher je donirala vatrogascima i humanitarnim organizacijama specijalne usisivače i mašine za čišćenje pod visokim pritiskom.

Kooperacijas