Održivo. Od samog početka.

Od svojih početaka kao porodične firme orjentisane na vrednost od prije više od 80 godina, firma Kärcher se razvila u globalni brend, koji svojim kupcima nudi tri jake karakteristike: vrhunska izvedba, inovacija i kvalitet. Na ovoj stranici ćete naći pregled našeg puta i izbor iz nagrada koje smo za to primili. Sem toga, predstavljamo Vam naš Kodeks ponašanja i udruženja i inicijative, s kojima jako promovišemo zajednička uverenja po pitanju održivosti.


Naša strategija

„Na tržištu mašina za čišćenje firma Kärcher po pitanju održivosti predstavlja merilo uspešnosti poslovanja sa najvišim nivoom percepcije kupaca i zadovoljstva kupaca.“ Tako u sažetom obliku glasi naš cilj za naše upravljanje održivošću. A da bismo ovu viziju mogli do 2020. godine sprovesti u delo, grupa Kärcher je sebi zadala strateške ciljeve u oblasti održivosti. Na osnovu na rezultata ankete među akcionarima, 2014. godine je usvojen program održivosti „Sustainability Excellence“ /Izvrsnost u održivosti/ za sledeće godine. Ovaj program obuhvata 14 opsežnih ciljeva za kompletnu grupu, koji se dele na sledećih šest oblasti delovanja:

  • Odgovornost za okolinu

  • Odgovornost za proizvod

  • Odgovornost za lanac isporuke

  • Odgovornost za preduzeće

  • Društvena odgovornost

  • Odgovornost za uposlenike

 

Naše nagrade i odlikovanja


Odlikovanje

Nagrada savezne pokrajine Baden-Württemberg za tehniku zaštite okoline (2011.)

Za mašinu K 4.00 EcoSilent, koja je najtiša mašina za čišćenje na visoki pritisak, firma Kärcher je dobila nagradu savezne pokrajine Baden-Württemberg za tehniku zaštite okoline u kategoriji „Redukcija emisije, obrada i odvajanje“.

Odlikovanje

Savezna nagrada ecodesign za usisivač za suho čišćenje T 12/1 eco!efficiency (2012.)

Kao inovativan proizvod u oblasti ekološki neškodljivog dizajna je naš usisivač za suho čišćenje T 12/1 eco!efficiency krunisan saveznom nagradom ecodesign.

Odlikovanje

Dodela plakete ARBEIT PLUS Evangeličke crkve u Nemačkoj (EKD) (2013.)

Firma Kärcher je dobila plaketu ARBEIT PLUS za natprosečne uspehe u oblasti upravljanja ljudskim resursima.

Nemačka CSR nagrada

Nemačka CSR nagrada (2014.)

Firma Kärcher je za restauratersko čišćenje spomen crkve cara Vilhelma (Kaiser-Wilhelm-Gedächtnis-Kirche) u Berlinu, koja je pod zaštitom spomeničke baštine, dobila željeno odlikovanje u kategoriji „Kulturni angažman kao izraz društvene odgovornosti preduzeća“.

berufundfamilie.jpg

Sertifikat "audit berufundfamilie" (2015.)

Od decembra 2013. godine firma Kärcher je nositelj Sertifikata "audit berufundfamilie". Ovim se Sertifikatom odlikuju preduzeća, koja se posebno angažuju na daljnjem razvoju family friendly mera na radnom mjestu.


Udruženja i inicijative

ParisPledge_Badge.jpg

Potpisivanje pariškog sporazuma Paris Pledge for Action za zaštitu klime

Kao preduzeća koja posluju u celom svetu, firma Kärcher i više stotina drugih firmi su potpisale pariški sporazum Paris Pledge for Action. Njime se od politike u povodu UN-ovog samita o klimi iz 2015. godine traži da preduzme konsekventne mere protiv promene klime i emisije plasteničkih gasova. Zahteva se ambiciozan, stabilan i pošten globalni sporazum o promeni klime. Cilj je da se investuje u proizvode, usluge, tehnologije i infrastrukture s niskim emisijama i da se na taj način omogući održivi rast i podrži cilj da se globalno zatoplenje drži ispod rasta od 2° Celzijusa.

UN Global Compact

Član UN-ovog svetskog sporazuma Global Compact

Kao učesnik UN-ovog svetskog sporazuma Global Compact /koji se temelji na promovisanju principa etičkog poslovanja/ mi smo se obavezali da ćemo u naše poslovne procese i strategije usvojiti deset univerzalno priznatih principa iz oblasti ljudskih prava, radnih normi, zaštite okoline i suzbijanja korupcije. To znači da se angažujemo za ove principe, da ih podržavamo i da ih implementujemo u praksi. Svetski sporazum Ujedinjenih Nacija Global Compact je strateška inicijativa za preduzeća. Uz njegovu pomoć, privreda kao važna pokretačka snaga globalizacije može da doprinese tome da razvijanje tržišta i trgovačkih odnosa, tehnologija i finansija na svim privrednim prostorima i društvima budu od koristi za sve.

Blue Competence

Partner inicijative o održivosti BlueCompetence Udruženja nemačkih graditelja mašina i postrojenja (VDMA)

Kada je reč o pitanjima održivosti, inicijativa Blue Competence je sebi zadala za cilj kompetencije u pronalaženju rešenja u oblasti gradnje mašina i postrojenja, aktivno promovisanje i nuđenje održive tehnologije. Blue Competence definiše transparentne, stabilne kriterijume i standarde u oblasti održivosti, koje mi kao partner ispunjavamo. Time ova Inicijativa olakšava orijentaciju i svim ljudima daje sigurnost u potrazi za održivim rešenjima i proizvodima ili za preduzećima koja posluju održivo.


Potpisivanje pariškog sporazuma Paris Pledge for Action za zaštitu klime

Kao preduzeća koja posluju u celom svetu, firma Kärcher i više stotina drugih firmi su potpisale pariški sporazum Paris Pledge for Action. Njime se od politike u povodu UN-ovog samita o klimi iz 2015. godine traži da preduzme konsekventne mere protiv promene klime i emisije plasteničkih gasova. Zahteva se ambiciozan, stabilan i pošten globalni sporazum o promeni klime. Cilj je da se investuje u proizvode, usluge, tehnologije i infrastrukture s niskim emisijama i da se na taj način omogući održivi rast i podrži cilj da se globalno zatoplenje drži ispod rasta od 2° Celzijusa.

ParisPledge_Badge.jpg

Član UN-ovog svetskog sporazuma Global Compact

Kao učesnik UN-ovog svetskog sporazuma Global Compact /koji se temelji na promovisanju principa etičkog poslovanja/ mi smo se obavezali da ćemo u naše poslovne procese i strategije usvojiti deset univerzalno priznatih principa iz oblasti ljudskih prava, radnih normi, zaštite okoline i suzbijanja korupcije. To znači da se angažujemo za ove principe, da ih podržavamo i da ih implementujemo u praksi. Svetski sporazum Ujedinjenih Nacija Global Compact je strateška inicijativa za preduzeća. Uz njegovu pomoć, privreda kao važna pokretačka snaga globalizacije može da doprinese tome da razvijanje tržišta i trgovačkih odnosa, tehnologija i finansija na svim privrednim prostorima i društvima budu od koristi za sve.

UN Global Compact

Partner inicijative o održivosti BlueCompetence Udruženja nemačkih graditelja mašina i postrojenja (VDMA)

Kada je reč o pitanjima održivosti, inicijativa Blue Competence je sebi zadala za cilj kompetencije u pronalaženju rešenja u oblasti gradnje mašina i postrojenja, aktivno promovisanje i nuđenje održive tehnologije. Blue Competence definiše transparentne, stabilne kriterijume i standarde u oblasti održivosti, koje mi kao partner ispunjavamo. Time ova Inicijativa olakšava orijentaciju i svim ljudima daje sigurnost u potrazi za održivim rešenjima i proizvodima ili za preduzećima koja posluju održivo.

Blue Competence

Naš Kodeks ponašanja

Ljudska prava i poštovanje zakona

Poštujemo ljudska prava i u svim zemljama važeće zakone, vrednosti, norme i društvene poretke.

Diskriminacija

Ni u kom slučaju ne tolerišemo diskriminaciju na temelju pola, starosti, rase, nacionalnosti, invalidnosti, socijalnog porekla i seksualne orijentacije. Mi se angažujemo za jednake šanse.

Rad dece

Osuđujemo rad dece i poštujemo zakonsku regulativu u vezi sa minimalnom starosnom dobi za uposlenike.

Prisilni rad i kažnjavanje

Osuđujemo prisilni rad i telesno kažnjavanje, pretnje uposlenicima i napastovanje uposlenika.

Korupcija

Odlučno odbijamo svaki oblik korupcije.

Sloboda udruživanja

Priznajemo pravo našim uposlenicama i uposlenicima na slobodu udruživanja. S telima koja zastupaju uposlenike sarađujemo sa poverenjem.

Poštena naknada za rad i radno vreme

Plate i socijalne naknade zadovoljavaju barem zakonske standarde na licu mesta.

Zaštita na radu i zdravstvena zaštita

Štitimo naše uposlenice i uposlenike od opasnosti na radnom mjestu i podržavamo mere koje promovišu zdravlje.

Zaštita okoline

Naše proizvode, usluge i procese oblikujemo tako da budu ekološki kompatibilni. Svugde gde poslujemo vodimo računa o ekološkim zahtevima, a prema prirodnim resursima se odnosimo odgovorno.